HOME PAGE
contact

Мисия

Мисията на Лаборатория "ЦНКН" е да развива изследователска, образователна и практическа дейност в областта на цифровизацията на културно и научно наследство в България. Звеното играе и водеща роля в регионалното сътрудничество в тази област за Югоизточна Европа (инициатор за създаването на SouthEasternDigitizationInitiative, SEEDI).

Дейности

 • Разработване на компютърни средства за библиотечна и филологична работа в институциите за културна памет
 • Цифровизация на архивни фондове, цифровизация на българско математическо наследство като съставна част на Световната дигитална математическа библиотека (WDML)
 • Цифровизация на стара българска музикална периодика, на аудиоархиви, на старопечатни книги, на стари вестници, фотографии и др.
 • Преподавателската дейност е в национални и чуждестранни образователни институции, програми на ЮНЕСКО, Британския съвет, Италианското министерство на културата, както и по програма „Учене през целия живот” за преквалификация на безработни в България
 • През 2009 г. част от екипа участва в работен семинар по проект “PLANETS” на тема дългосрочно съхранение на дигитализирани документи, финансиран от Централна европейска инициатива (CEI), като придобитият опит може да бъде предаден в семинарна форма тип „обучение на обучители” на заинтересовани институции
 • Понастоящем (април 2011 г.) са сканирани и обработени повече от 90 000 документа (старопечатни книги, документи на Главно управление на архивите, стари вестници, фотографски колекции, музикални периодични издания, архив на ВАК, архив на ИМИ, аудио архив на български диалекти и др.)
 • Текущ институтски проект с участието на Лабораторията е цифровизацията на българското математическо списание „Сердика”, като част от неговите статии могат да се видят и онлайн
 • Цифровизиран и достъпен онлайн е личният архив на създателя на БАН, проф. Марин Дринов

Проекти

KT-DigiCult-BG, 2004-2008, COMputational TOOls for the librarian and philological work in Cultural Institutions (COMTOOCI , 2005-2007), Discovering our Past World with Digitised Maps (DIGMAP, 2006-2008) с финансиране от ЕС; три проекта с национално финансиране (ЕСМИС и МОНМ); Двустранен проект с ИМ на САНУ (2004-2006) за цифровизация на културно наследство; Асоцииран член на европейските проекти MinervaPlus, MICHAEL, EUROPEANA; цифровизация на аудио архиви с финансиране от ЮНЕСКО; подкрепа в дейността на ЕСМИС и проекта „Глобални библиотеки България”. Екипът на Лабораторията участва в цифровизация на материали и подготовка на изложба „Архитектурни конкурси в София 1878-1944” съвместно с Центъра по архитектурознание към БАН. Изложбата беше финансирана от Столична община и беше показана в Галерията за чуждестранно изкуство през м. април 2009 г.


Визия

 • Продължаване на изследванията, свързани с разработка и въвеждане в действие в България на технологични стандарти и добри европейски практики за цифровизация
 • Участие в национални и международни конкурси в областта на приложения на ИКТ за цифровизацията, обучението и социализацията на националното културно наследство (в сътрудничество с институци за културна памет и други заинтересовани партньори)
 • Участие в и организация на национални и международни срещи и семинари с тематика - цифровизация и цифрови библиотеки с научно и културно съдържание
 • С оглед активизиране на закъснялата цифровизация в национален план ръководството на Лабораторията и секцията работи в посока секционния семинар да прерастне в Национален семинар по цифровизация
 • През 2011 г. в научно-приложен план предстои затвърждаване на сътрудничеството Министерството на културата на РБ
 • Продължаване на приложните дейности, свързани с цифровизация на старопечатни книги, математически издания, архиви, стари вестници, музикална периодика, аудио архиви и др.
 • Разработка на Джумла-базиран сайт