Марин Дринов и политиката


Марин Дринов участва във Временното руско управление (1877-1878 г.) като помощник на вицегубернатора на София - княз Черказки. След Освобождението Дринов управлява Отдела за народно просвещение и духовни дела (днес МОМН). Като съветник на княз Дондуков участва в изработването на проект за Търновската конституция. Той изработва и проекта за Устава на Държавния съвет през 1881-1883 г.
По негово предложение и настояване София е избрана за столица на Княжество България през 1879 г.
Умира на 28.02.1906 г. в Харков, а родната му къща в Панагюрище е превърната в музей.


ОЩЕ...

Марин Дринов и езикът
Марин Дринов и Православието