Избори за народни представители, 17.06.2001 г.

ДПС (ДПС - Либерален съюз - Евророма)

според извършените от РИК до 17 май 2001 г. регистрации на кандидатски листи (трите имена и дата на раждане) и корекции до 14 юни 2001 г.
Избирателен район 01. Благоевград
1. Арсо Бинков Манов 20.03.1953
2. Сюлейман Натъков Арунов 04.10.1958
3. Нахит Джевдет Зия 26.10.1951
4. Муса Джемал Палев 11.02.1971
5. Венета Асенова Медарова 15.07.1965
6. Искрен Събев Узунов 23.08.1974
7. Верхат Османов Топчиев 31.12.1965
8. Атушка Събева Маркова 16.10.1973
9. Асан Асанов Дураков 11.01.1977
10. Шекир Иса Аян 16.07.1950
11. Фатима Исмаилова Гагъмова 07.06.1977
12. Искрен Албенов Шишков 21.10.1962
13. Наталия Росенова Карасмилова 14.01.1974
14. Сабри Летифов Асипов 10.09.1956
15. Илия Георгиев Смилянов 06.12.1954
16. Кемал Мехмедов Бялев 14.01.1962
17. Джалил Селим Бошнак 02.08.1970
Избирателен район 02. Бургас
1. Осман Ахмед Октай 29.08.1952
2. Несрин Мустафа Узун 20.08.1968
3. Али Хакъ Али 25.02.1960
4. Дурхан Мехмед Мустафа 27.09.1971
5. Митко Върбанов Доков 12.11.1963
6. Ахмед Рашид Хасан 10.09.1956
7. Айдън Ахмедов Дурмушев 27.05.1978
8. Димитър Маринов Михалев 29.05.1955
9. Иб Мустафа Иб 19.11.1962
10. Хасан Али Хюсеин 08.10.1973
11. Шукрие Реджеб Юзеир 12.05.1970
12. Хафисе Мехмед Мехмед 28.01.1963
13. Селим Смаил Иса 25.09.1965
14. Ахмед Сюлейман Гюдюлолу 04.08.1956
15. Васил Новаков Кьосев 19.04.1957
16. Димитър Стефанов Иванов 09.04.1959
17. Седрие Емурла Мехмед 12.06.1967
18. Невин Байрамова Рамадан 15.04.1978
19. Рашид Ахмедов Исмаилов 24.09.1961
20. Мехмед Кадир Хасан 23.04.1970
21. Янчо Костов Иванов 10.08.1955
Избирателен район 03. Варна
1. Кадир Мехмед Кадир 28.09.1966
2. Айнур Хюсеин Мурадаллъ 27.05.1974
3. Емурла Ахмед Емурла 01.10.1976
4. Ерджан Себайтин Ебатин 27.08.1972
5. Сандо Иванов Бянов 02.09.1965
6. Джанан Мехмед Шекюр 08.04.1971
7. Феамин Арифов Чешмеджиев 23.02.1954
8. Петя Кинчева Кателиева-Илчева 14.08.1973
9. Ахмед Исмаилов Османов 07.03.1961
10. Айсел Исметова Мустафова 25.04.1976
11. Хасан Джейвадов Терзиев 27.05.1967
12. Ферхан Юсеин Хасан 26.04.1978
13. Мелек Енверова Карамехмед 18.06.1973
14. Февзи Бейдатов Алиев 16.07.1965
15. Ебазер Хюсеин Ебазер 23.07.1959
16. Нуртен Фикриева Шукриева 12.12.1970
17. Ридван Салиев Исмаилов 28.01.1979
18. Фахредин Вебат Хасан 30.03.1959
19. Ендай Исмаилов Ахмедов 23.11.1974
20. Ерхан Ясим Ямуков 03.08.1968
21. Али Бекиров Хасанов 04.03.1978
22. Недред Изетов Аптулов 19.07.1969
23. Хатидже Мехмед Чолак 14.04.1971
24. Селви Сабриева Ризова 04.11.1975
25. Хамди Билялов Мустафов 27.05.1944
26. Севги Бейтиева Адилова 02.05.1968
27. Бекир Османов Исмаилов 06.11.1970
28. Нурджан Ибрямова Алиева 08.02.1970
Избирателен район 04. Велико Търново
1. Ерджан Салиева Алкова 27.09.1965
2. Георги Димитров Дилков-Лорда 26.01.1946
3. Ласка Георгиева Минчева 12.01.1942
4. Станю Маринов Танев 17.01.1956
5. Исмаил Мустафа Чакър 09.04.1957
6. Елина Людмилова Александрова-Димитрова 08.04.1962
7. Пламен Минков Кирилов 06.02.1963
8. Нигяр Шукриева Шукриева 27.02.1976
9. Алиме Мехмедова Мехмедова 31.07.1977
10. Мелика Огузова Стежерлиева 23.08.1953
11. Али Махмудов Махмудов 30.09.1968
12. Сабрие Исмаилова Ахмедова 13.03.1966
Избирателен район 05. Видин
1. Димитър Петров Цветков 14.08.1939
2. Цана Цокова Борисова 31.10.1949
3. Розалин Милифонов Станев 19.10.1977
4. Божана Иванова Младенова 05.01.1950
5. Гергана Владимирова Славчева 18.04.1978
6. Валери Славчев Първанов 12.01.1952
7. Ивайло Георгиев Николов 09.03.1977
8. Радко Любенов Митков 16.12.1969
Избирателен район 06. Враца
1. Радослав Петров Пешлеевски 09.06.1942
2. Илия Трифонов Костов 15.01.1972
3. Румен Николов Георгиев 19.04.1969
4. Пламен Христов Павлов 04.11.1965
Избирателен район 07. Габрово
1. Фикрет Алиман Абаз 25.03.1957
2. Рачо Димитров Рачев 17.07.1950
3. Радостина Анжелова Маркова 24.10.1979
4. Ахмед Мустафов Ахмедов 22.03.1977
Избирателен район 08. Добрич
1. Ахмед Демир Доган 29.03.1954
2. Касим Исмаил Дал 17.10.1962
3. Ахмед Юсеин Юсеин 17.09.1948
4. Рамадан Байрам Аталай 12.04.1957
5. Джевдет Ибрям Чакъров 08.08.1960
6. Ердинч Илияз Хаджиев 10.05.1961
7. Мустафа Сали Карадайъ 08.05.1970
8. Гюрсел Шериф Кърнак 04.07.1966
9. Хамза Велиев Алиев 10.03.1944
10. Бехра Риза Мехмедова 08.05.1957
11. Несрин Хюсеин Али 27.09.1973
12. Нурхаят Нюфел Изет 04.05.1969
13. Кемал Себайдин Асан 29.08.1973
Избирателен район 09. Кърджали
1. Ремзи Дурмуш Осман 12.02.1964
2. Лютви Ахмед Местан 24.12.1960
3. Юнал Тасим Тасим 22.05.1962
4. Исмет Яшаров Саралийски 07.06.1956
5. Мехмед Мехмед Дикме 27.02.1966
6. Расим Муса Сеидахмед 01.12.1955
7. Хасан Азис Исмаил 16.04.1969
8. Шукран Кязим Идриз 07.10.1969
9. Юсеин Фахри Солак 19.05.1973
10. Хасан Шукри Мехмед 22.04.1971
Избирателен район 10. Кюстендил
1. Нина Димитрова Морет 14.10.1961
2. Йордан Кирилов Миланов 05.02.1964
3. Трайчо Драганов Йорданов 26.03.1952
4. Валентин Николов Спасевчев 12.03.1954
5. Елена Здравкова Тричкова 25.11.1968
6. Никола Владимиров Николов 03.11.1935
7. Михаил Димитров Коларски 12.02.1944
8. Васил Аспарухов Татарски 14.02.1943
9. Христо Борисов Мустеров 01.04.1953
10. Андрей Валентинов Велинов 18.01.1978
Избирателен район 11. Ловеч
1. Станислав Николов Филипов 26.12.1959
2. Денис Асенов Денисов 19.03.1964
3. Юнал Джелалов Мъстънов 22.11.1962
4. Венета Георгиева Венкова 21.12.1961
5. Андрей Щерев Атанасов 17.07.1955
6. Веселин Маринов Алексиев 05.07.1956
7. Васил Георгиев Стефанов 25.06.1950
8. Миладин Александров Михнев 15.03.1945
Избирателен район 12. Монтана
1. Генчо Колчов Линков 26.05.1969
2. Еней Георгиев Гергов 03.11.1963
3. Валери Борисов Каменов 10.07.1963
4. Миглена Дончова Георгиева 24.06.1975
5. Георги Иванов Стоянов 15.06.1955
6. Камелия Александрова Лазарова 29.01.1966
7. Данчо Йорданов Панайотов 04.03.1950
Избирателен район 13. Пазарджик
1. Джевдет Ибрям Чакъров 08.08.1960
2. Неджат Ахмед Кехайов 22.01.1958
3. Руско Йосифов Русков 02.01.1958
4. Ахмед Исмет Хаджийски 11.03.1967
5. Зехра Мустафа Алиш 20.03.1965
6. Снежанка Михайлова Велева 11.03.1955
7. Реджеп Ахмед Молаахмед 03.06.1948
8. Асан Муса Кепчелюв 06.04.1961
9. Али Асанов Бурнусузов 03.02.1953
10. Елисавета Сергеева Чавушева 07.01.1978
11. Мустафа Реджеб Джамбаз 18.08.1972
12. Ибрахим Мехмед Мандраджи 23.05.1969
13. Кямил Мехмед Алиман 26.12.1965
14. Юлия Цанкова Доспатска 19.11.1977
15. Исмет Реджеп Бабучи 30.12.1961
16. Мехмед Джемили Яшар 02.09.1966
17. Митко Найденов Тодоров 29.09.1957
18. Димитър Иванов Карабатаков 02.10.1926
Избирателен район 14. Перник
1. Венка Герасимова Прокопиева 13.11.1951
2. Росен Златанов Владимиров 02.04.1967
3. Валентина Петрова Сандева-Йосифова 12.10.1969
4. Дафина Василева Ганчева 19.08.1950
5. Пламен Георгиев Светозаров 07.10.1957
6. Мария Георгиева Памукчиева 11.12.1958
7. Емилия Стефанова Петрунова 18.02.1956
8. Христо Петров Пачников 04.03.1951
9. Даниела Димитрова Владимирова 01.02.1969
10. Любка Славчева Кокалова 19.07.1952
Избирателен район 15. Плевен
1. Иджерал Мехмедов Хасанов 13.02.1954
2. Севджан Сюлейманова Аледжикова 04.08.1967
3. Върбан Станев Маринов 23.02.1962
4. Нурайдин Ефраилов Ризаев 26.08.1977
5. Сибин Ангелов Михайлов 01.03.1957
6. Тургай Кемалов Джавидов 24.03.1968
7. Алберт Александров Михайлов 09.12.1967
8. Айсел Джевдинова Алиева 17.06.1978
9. Роза Юлиева Арсова 02.06.1955
10. Еми Бинкова Маджарова 17.10.1976
11. Милена Йосифова Велева 26.04.1950
12. Мелиха Феимова Зенолова 19.11.1968
13. Юзджан Ремзиев Юсеинов 28.06.1967
14. Месут Баитов Рамушев 07.04.1970
15. Ани Илиянова Методиева 19.04.1980
16. Ваня Йолова Манчева 30.01.1980
17. Женя Банова Манушева 20.08.1977
18. Ерол Сталинов Сашев 10.01.1970
19. Захари Николов Алексиев 30.07.1948
Избирателен район 16. Пловдив град
1. Гюрсел Джелилов Алиев 20.06.1961
2. Естер Нисим Аронсон 04.02.1946
3. Роберто Давид Барух 17.03.1955
4. Нури Еюб Адем 06.06.1976
5. Васко Стефанов Манов 10.06.1966
6. Илхан Яшаров Асанов 24.08.1959
7. Кирил Ангелов Генов 27.08.1969
Избирателен район 17. Пловдив окръг
1. Фикрет Хюдаетов Шабанов 30.05.1964
2. Рустем Хасан Мурад 23.02.1956
3. Фаик Ахмедов Чаушев 24.01.1974
4. Рафет Ахмедов Ахмедов 10.04.1955
5. Ерхан Шабан Сафи 02.03.1976
6. Метин Шабан Кьорюмер 16.09.1970
7. Кериме Реджеб Мюмюн 04.09.1975
8. Али Бекир Кючюк 04.12.1976
9. Невин Мехмедова Чаушева 16.12.1977
10. Тунджай Рамадан Моралиев 17.06.1974
11. Мюмюн Исмаил Аледжик 13.12.1954
12. Неждет Кемал Хаджъ 06.05.1946
13. Джемил Ахмед Караали 09.12.1976
14. Найме Рамаданова Алиева 30.03.1974
15. Кемал Сюлейман Рашид 01.06.1975
16. Мехмед Саид Саидходжа 20.04.1952
17. Мартин Мартинов Джинджев 18.09.1967
18. Тодорка Макавеева Дечевска 03.06.1967
19. Сафет Салимехмед Халибрям 26.02.1951
Избирателен район 18. Разград
1. Емел Етем Тошкова 04.03.1958
2. Хасан Ахмед Адемов 24.01.1953
3. Севджан Мустафов Съдкъев 01.04.1969
4. Недим Ибрямов Мустафов 04.04.1969
5. Ибрахим Халилов Яхов 23.08.1956
6. Садък Ибрахим Алчев 09.01.1960
7. Неджат Хасанов Якубов 12.10.1953
8. Бехчет Руфат Сюлейман 05.09.1957
Избирателен район 19. Русе
1. Рамадан Байрам Аталай 12.04.1957
2. Бюрхан Илиязов Абазов 17.06.1965
3. Айдън Сабриев Юсеинов 15.09.1953
4. Сали Шукриев Салиев 20.05.1954
5. Шейнур Мейсуд Еюб 21.11.1965
6. Рейхан Ибадула Аблеким 30.10.1966
7. Хълмия Енверова Чаушева 27.03.1960
8. Окшан Вадетова Демирова 01.09.1978
9. Бейсин Ахмед Ахмед 28.01.1969
10. Баки Басри Солак 18.09.1965
11. Рафет Назиф Феим 17.07.1953
Избирателен район 20. Силистра
1. Кемал Еюп Адил 06.02.1952
2. Хюсеин Ниязи Чауш 29.11.1963
3. Атанас Савов Кръстев 21.02.1958
4. Филиз Хакъева Хюсменова 10.06.1966
5. Джеват Яшар Мехмед 05.03.1965
6. Февзия Ниязи Узун 21.11.1955
7. Хюсеин Муталиб Хамди 04.06.1967
8. Танер Закир Махмуд 19.10.1971
Избирателен район 21. Сливен
1. Цветелин Цанов Кънчев 05.07.1967
2. Ердинч Талют Атай 28.05.1964
3. Златко Младенов Маринов 08.04.1946
4. Текъ Исмаил Онбаш 08.02.1956
5. Неджми Осман Ахмед 29.05.1971
6. Хамиде Хасанова Моллова 13.11.1964
7. Росен Асенов Каменов 18.12.1952
8. Борис Андонов Иванов 23.04.1967
9. Тома Асенов Чаушев 15.11.1953
10. Атанас Георгиев Сакеларов 20.07.1962
11. Иван Косев Жерков 30.03.1953
12. Владимир Николов Мартинов 02.03.1977
Избирателен район 22. Смолян
1. Байрям Идриз Ал Керим 12.05.1956
2. Атанас Атанасов Милев 01.05.1961
3. Незифе Юсуф Хаджи 20.10.1957
4. Сергей Росенов Камберов 05.03.1965
5. Музафер Ахмедов Ахмедов 17.01.1975
6. Юлие Мехмедова Шехова 16.04.1958
Избирателен район 23. София 1
1. Евгени Иванов Савчев 21.05.1964
2. Елисавета Иванова Мехмед 19.08.1954
3. Джансаран Юсеин Ходжаджик-Пелова 09.10.1946
4. Кенан Дуран Рахим 14.03.1976
5. Марина Деянова Петкова-Иванова 02.01.1958
6. Маргарита Илиева Янакиева 08.02.1952
7. Николай Стойчев Димитров 19.09.1972
8. Иван Тошев Иванов 15.03.1946
9. Мухаррем Тахсинов Абдурахимов 06.10.1929
10. Галин Маринов Манчев 16.09.1971
11. Ридван Ридванов Бельов 14.04.1980
12. Ердинч Джамал Караахмед 02.12.1979
13. Ширин Сабри Исмаил 13.05.1964
14. Игнат Стаменков Томанов 17.10.1947
Избирателен район 24. София 2
1. Румен Петров Данов 27.04.1956
2. Георги Станчев Димитров 10.09.1961
3. Румен Иванов Чакъров 09.05.1950
4. Кънчо Павлов Боков 02.07.1948
5. Ваня Траянова Стоянова 24.08.1960
6. Елеонора Крумова Предева 19.06.1946
Избирателен район 25. София 3
1. Стоян Генчев Стоянов 13.06.1951
2. Найден Николаев Манов 17.08.1959
3. Данаил Руменов Янков 08.08.1947
4. Бистра Кирилова Андреева 24.06.1954
5. Сирил Каонеулоасо Июджи 30.12.1952
6. Джевдет Мустафов Синеков 21.01.1963
7. Петя Димитрова Цветкова 10.08.1961
8. Васил Марков Цветков 09.02.1953
9. Илия Стоянов Илиев 31.12.1955
10. Мустафа Юсни Занков 13.04.1941
11. Павел Кънчев Боков 26.01.1976
12. Гюнер Халил Хаккъ 12.07.1974
13. Валя Петрова Цветанова-Бечева 22.02.1954
14. Татяна Иванова Димитрова 05.07.1968
15. Анна Богданова Йорданова 29.10.1944
16. Фатима Исмаилова Гагъмова 07.06.1977
Избирателен район 26. София окръг
1. Цветелин Цанов Кънчев 05.07.1967
2. Димитър Иванов Бонев 29.04.1961
3. Марин Иванов Георгиев 27.11.1966
4. Кънчо Павлов Боков 02.07.1948
5. Бойка Ангелова Кичукова 11.07.1963
6. Теню Тодоров Делчев 24.05.1951
7. Йордан Георгиев Пейчев 18.01.1953
8. Красимир Борисов Ангелов 03.08.1972
9. Димчо Димитров Сотиров 26.04.1962
10. Иван Косев Жерков 30.03.1953
11. Георги Трайков Георгиев 19.01.1965
Избирателен район 27. Стара Загора
1. Ангел Иванов Марин 08.01.1942
2. Мехмед Осман Мехмед 07.02.1963
3. Димитър Минчев Минчев 14.11.1959
4. Севдие Мехмед Чука 04.03.1973
5. Сунай Реджеп Хаджъ 17.08.1967
6. Хюсеин Хасан Енгер 19.11.1962
7. Ахмед Ремзи Дервиш 15.12.1966
8. Азис Али Чанак 26.12.1967
9. Радостин Михайлов Велев 19.07.1975
10. Гюлезар Джеват Яшар 23.01.1961
11. Хюсеин Асанов Юсеинов 05.12.1970
12. Орхан Кемалов Асанов 14.02.1972
13. Ахмед Ахмед Али 21.01.1956
14. Себатин Ахмед Ахмед 21.09.1949
15. Ибрахим Мохарем Али 07.06.1978
16. Салим Мюмюн Аптикадир 04.12.1938
Избирателен район 28. Търговище
1. Касим Исмаил Дал 17.10.1962
2. Четин Хюсеин Казак 29.07.1972
3. Бехчет Ибрахим Керим 04.12.1964
4. Метин Хюсеин Казак 29.07.1972
5. Тунчер Мехмедов Кърджалиев 03.07.1969
6. Гьонюл Бехчетова Османова-Расимова 22.09.1973
7. Севим Мюстеджеб Али 14.03.1973
8. Мехмед Мустафов Палазов 19.11.1959
Избирателен район 29. Хасково
1. Мустафа Зинал Хасан 29.09.1960
2. Мюмюн Али Искендер 18.02.1966
3. Мехмед Юмер Атаман 12.01.1970
4. Мухлис Фариз Сербест 28.11.1969
5. Ершан Ахмед Шукри 05.02.1964
6. Младен Иванов Иванов 01.05.1957
7. Орхан Шабан Мюмюн 15.09.1972
8. Шукри Шукри Тургут 01.05.1959
9. Джевдет Рушид Халил 28.05.1954
10. Маджид Реджеб Мандаджъ 17.07.1974
11. Велчо Росенов Христов 18.12.1962
12. Али Осман Сербест 23.02.1960
13. Севгинар Юсую Камбер 16.12.1969
14. Цанко Асенов Дюлев 10.04.1963
15. Тюркян Мюмюнали Феим 10.12.1975
Избирателен район 30. Шумен
1. Юнал Саид Лютфи 08.04.1944
2. Наим Иляз Наим 03.11.1973
3. Исмаил Исмаил Мехмед 19.03.1957
4. Дилбер Мехмед Мехмедали 21.12.1962
5. Беркант Кадир Чауш 02.03.1968
6. Кадир Назиф Хасан 25.10.1972
7. Феим Мехмед Насъф 22.02.1964
8. Ахмед Яхов Ахмедов 14.11.1957
Избирателен район 31. Ямбол
1. Николай Николов Нинов 13.03.1961
2. Илия Тодоров Иванов 30.04.1971
3. Мемед Ахмед Али 21.01.1956
4. Ирина Златева Димитрова 14.12.1957
5. Анастас Панайотов Хлебаров 10.11.1945
6. Айдън Мурад Ахмед 11.09.1958
7. Венета Ангелова Колушева 17.10.1955
8. Стоян Йовчев Стоянов 02.12.1966
9. Веселин Тенев Вълчев 13.03.1955
10. Мишо Георгиев Иванов 16.02.1948