ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН

Процедури по Закона за развитие на академичния състав

Текущи процедури за придобиване на научната степен "доктор на науките"


В момента няма текущи процедури за придобиване на научна степен "доктор на науките".
Вижте приключилите процедури.