ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН

Процедури по Закона за развитие на академичния състав

Текущи процедури за заемане на академични длъжностиВ момента няма текущи процедури за заемане на академични длъжности. Вижте обявените конкурси или приключилите процедури.