СЕДЕМНАДЕСЕТА УЧЕНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

13-15 януари 2017, Враца

 ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ
и покана за участие

Ученическата конференция (УК’17) на УчИМИ ще се проведе от 13 до 15 януари 2017 г. в град Враца с любезното домакинство на ПМГ "Акад. Иван Ценов". Конференцията е първата конкурсна сесия на УчИМИ за учебната 2016/2017 г. В нея могат да участват ученици от 8 до 12 клас от всички училища в страната. Учениците разработват проекти по математика, информатика или информационни технологии върху избрани от тях теми, индивидуално или в съавторство, самостоятелно или под ръководство на научен ръководител или консултант.

Всички получени в срок и оформени съгласно изискванията проекти се рецензират предварително и авторите на най-добрите разработки се допускат до участие в УК’17. По време на конференцията журито класира представените проекти.

Авторите на най-добре класиралите се разработки получават:
• покана за участие в интервюто за избор на двамата български участници в RSI’2017 (в началото на февруари 2017 г.);

• покана за участие в Ученическата секция на 46-ата Пролетна конференция на СМБ (април 2017 г.), като разноските им се поемат частично от УчИМИ.

Разходите на участниците в УК’17 се поемат от училищата, секциите на СМБ или от други организации.

За да участвате, в срок до 2 декември 2016 г.:
1. Регистрирайте проекта си онлайн на следния адрес: https://goo.gl/forms/pyVwAsCWZH5J18rI3.

2. Изпратете по електронната поща проекта си, оформен според изискванията (вижте по-долу), на адрес hssimi2001@gmail.com.

При онлайн регистрацията на проект се посочва заглавието на проекта, резюмета на български и английски и данни за контакт с автора(ите) и научния ръководител. Получени по електронната поща проекти без регистрация няма да се разглеждат. Задължително изпращайте проектите си в редактируем вид (doc/rtf/tex/odt) и в pdf формат. Ако проектът Ви не може да се изпрати по електронна поща (защото е с голям размер или съдържа изпълними файлове), използвайте някой от сайтовете за споделяне на съдържание, например dox.bg (не изисква регистрация), Dropbox, Google Drive и т.н. Не е необходимо да изпращате нищо по обикновена поща/куриер.

Моля, вижте ИЗИСКВАНИЯТА за оформяне на ученическите проекти.

Образец на заглавна страница

ВАЖНО!
При изпращане на проекта по електронната поща трябва да включите:

  • файл, съдържащ заглавната страница, резюме на български, заглавие и резюме на английски, основния текст на проекта в редактируем формат (doc, tex, rtf, odt, txt и др.п.);
  • горният файл в PDF формат;
  • проектите по информатика и информационни технологии може да бъдат придружени от софтуер в подходящ вид (например инсталираща програма) или други файлове, необходими за подробното запознаване на рецензентите с разработката. Обърнете внимание, че изпращането на изпълними файлове в явен вид е непозволено при повечето клиенти за електронна поща, затова използвайте някой от популярните сайтове за споделяне на съдържание.
    Всички файлове може да изпратите като zip или rar архив.

Допуснатите за участие в УК’17 ще получат Второ съобщение. Информация ще има и на уебсайта на УчИМИ.

ЗА ВЪПРОСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Албена Василева, Аделина Радева – координатори на УчИМИ
e-mail: hssimi2001@gmail.com
тел. (02) 979 28 38, (02) 979 38 37, 0888 674599

Харесайте страницата на УчИМИ във Фейсбук и се присъединете към събитието ХVІІ Ученическа конференция, за да научавате първи всичко, свързано с предстоящите събития.