ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА УЧЕНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

16 – 17 януари 2021 г.

Двадесет и първата ученическа конференция (УК’21) на УчИМИ се проведе онлайн на 16 и 17 януари 2021 г. .

За участие в Ученическата конференция бяха изпратени и одобрени 40 проекта – 8 по математика и 32 по информатика и информационни технологии. Техни автори са 48 ученици от 7. до 12. клас от 12 града в страната: Варна (4), Димитровград (2), Добрич (1), Кърджали (1), Кюстендил (2), Пазарджик (5), Пирдоп (2), Пловдив (10), Русе (6), Сливен (4), Смолян (2), София (9). Те са ученици предимно от математически и природоматематически гимназии (38), но не липсват и представители на езикови (3), професионални гимназии (1) и средни училища (6). В Ученическата конференция участваха и 14 учители, повечето от които бяха научни ръководители на ученически разработки.

Жури по математика: проф. Емил Колев (ИМИ–БАН) – председател, доц. Христо Костадинов (ИМИ–БАН), доц. Станислав Харизанов (ИИКТ–БАН и ИМИ–БАН), Константин Делчев (ИМИ-БАН).

Жури по информатика и информационни технологии: ас. Емил Келеведжиев (ИМИ–БАН) – председател, доц. Владимир Вълканов (ФМИ на ПУ), доц. Златогор Минчев (ИИКТ–БАН и ИМИ–БАН), гл. ас. Георги Георгиев (ФМИ на СУ), д-р Тодор Брънзов (ИМИ-БАН), Зорница Дженкова (ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, Габрово).

Доц. Евгения Сендова и българските участници в международната лятна изследователска школа RSI’20, провеждана в Масачузетския технологичен институт – Николай Стайков и Виктор Колев от СМГ „Паисий Хилендарски“ разказаха за своето участие в шестседмичното предизвикателство.

Грамоти за отлично представяне получиха авторите на 4 проекта по математика и 12 проекта по информатика и информационни технологии. Техните автори получиха като награда покана за участие на частични разноски на УчИМИ в Ученическата секция на Пролетната конференция на СМБ. Специални награди от журито получиха 1 проект по математика и 6 по информатика. Участниците в RSI’20, които участваха извън състезателната програма, получиха почетни грамоти за цялостното си участие в научните сесии на УчИМИ.

От свое име награди връчиха партньорите на УчИМИ от Съвместния център по обучение, симулация и анализ към БАН.

<

ЗА ВЪПРОСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Албена Василева, координатор на УчИМИ
e-mail: hssimi2001@gmail.com
Тел. (02) 979 3837; 0888 674599

Харесайте страницата на УчИМИ, за да научавате първи всичко, свързано с проявите на Ученическия институт.