ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА УЧЕНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

12 – 14 януари 2024 г., Благоевград

СРОКЪТ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ПРОЕКТИ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 17.12.2023 г.

Ученическата конференция (УК’24) на УчИМИ ще се проведе от 12 до 14 януари 2024 г. в Благоевград. Конференцията е първата конкурсна сесия на УчИМИ за учебната 2023/2024 г. В нея могат да участват ученици от 8. до 12. клас от всички училища в страната, които са разработили проекти по математика, информатика или информационни технологии върху избрани от тях теми, индивидуално или в съавторство, самостоятелно или под ръководство на научен ръководител или консултант.

Авторите на отлично класиралите се разработки ще получат покана за участие в Ученическата секция на 53. Пролетна конференция на СМБ (1 – 4 април 2024 г.), като разноските им ще се поемат частично от УчИМИ. Авторите на отличените проекти, които са в 9. или 10. клас, ще получат и покана за интервюто за определяне на участниците в RSI’24, което ще се проведе през ноември 2024 г.

Не се допускат до участие проекти с повече от двама автори. Не се допускат и проекти, с които авторите са участвали в продължение на предходните две учебни години.

ВАЖНИ ДАТИ:

  • 8 декември 2023 г. 17 декември 2023 г. – краен срок за попълване на Формата за регистрация на проект и изпращане на проектите
  • 8 декември 2023 г. 17 декември 2023 г. – краен срок за превеждане на таксата за правоучастие по банков път

ЗА ДА УЧАСТВАТЕ В УЧЕНИЧЕСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ:

  1. До 8 декември 2023 г. 17 декември 2023 г. попълнете онлайн Формата за регистрация на проект и изпратете проекта си, оформен според изискванията, чрез формата или по електронна поща на адрес hssimi2001@gmail.com. Получени по електронната поща проекти без регистрация няма да се разглеждат.
  2. До 8 декември 2023 г. 17 декември 2023 г. заплатете таксата правоучастие по банков път на посочената по-долу сметка. Проекти, чиито автори не са заплатили такса правоучастие, няма да се разглеждат.

ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ

Таксата правоучастие е в размер на 20 лв. за всеки автор на проект. Таксите трябва да бъдат платени в срок до 08.12.2024 г. в касата на СМБ (София, ул. „Акад. Георги Бончев“, блок 8) или по банков път на банковата сметка на Съюза на математиците в България (СМБ):

СМБ
Банка ДСК ЕАД,
клон Гео Милев
BIC код: STSABGSF
IBAN: BG20STSA93000001682874
Основание: УК24, име на ученика (или училище, град – ако внасяте таксите на няколко ученици)

Възможно е да се внесат таксите за няколко участници с едно платежно нареждане, като след внасянето трябва да изпратите списък на учениците, за които са платени таксите, както и данни за фактура* (ако е необходима), на hssimi2001@gmail.com.

* ВАЖНО ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРИ: Фактура може да се издаде само на физическото или юридическото лице, вписано като НАРЕДИТЕЛ в платежното нареждане. Това означава, че таксите трябва да се преведат от лицето, на което ще бъде издадена фактура.

Допуснатите за участие в УК’24 ще получат Второ съобщение с подробности за провеждане на конференцията.

ДОКУМЕНТИ

КЛАСИРАНЕ

ПРОГРАМА

ВТОРО СЪОБЩЕНИЕ

ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ – Покана за участие

Форма за регистрация на проект – до 8 декември 2023 г. 17 декември 2023 г.

Образец на заглавна страница

Декларация за ученици над 18 години – DOCX или PDF

Декларация за ученици под 18 години (попълва се от родител) – DOCX или PDF

<

ЗА ВЪПРОСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Албена Василева, координатор на УчИМИ
e-mail: hssimi2001@gmail.com
Тел. (02) 979 3837; 0888 674599

Харесайте страницата на УчИМИ и се присъединете към събитието Двадесет и четвърта Ученическа конференция във Фейсбук, за да научавате първи всичко, свързано с предстоящата конференция.