ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА УЧЕНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

13 – 15 януари 2023 г., Плевен

Ученическата конференция (УК’23) на УчИМИ ще се проведе от 13 до 15 януари 2023 г. присъствено в хотел „Ростов“, Плевен. Конференцията е първата конкурсна сесия на УчИМИ за учебната 2023/2023 г. В нея ще участват ученици от 8. до 12. клас от всички училища в страната, които са разработили проекти по математика, информатика или информационни технологии върху избрани от тях теми, индивидуално или в съавторство, самостоятелно или под ръководство на научен ръководител или консултант.

Авторите на отлично класиралите се разработки ще получат покана за участие в Ученическата секция на 52. Пролетна конференция на СМБ (10 – 13 април 2023 г., Пловдив), като разноските им ще се поемат частично от УчИМИ. Авторите на отличените проекти, които са в 9. или 10. клас, ще получат и покана за интервюто за определяне на участниците в RSI’24, което ще се проведе през ноември 2023 г.

Всички проекти по информатика и ИТ ще участват на постер-сесия. За участие в постер–сесията е достатъчно да се изготви и отпечата разширено резюме на проекта в обем не повече от шест страници (формат А4). По желание на авторите може да се оформи по-голямо табло (постер). Проектите по информатика и информационни технологии са придружени и от компютърни демонстрации. Журито оценява умението на авторите да представят основните резултати на разработката си и да отговорят на поставените въпроси. Не поемаме ангажимент за наличие на интернет. Моля, носете си разклонител.

Всички проекти по математика ще бъдат презентирани пред журито, като за целта е добре да изготвите презентация. Времето за докладване е до 15 мин., които включват и 3 минути за въпроси, отговори и дискусия по темата. Изложението трябва да бъде кратко и ясно, да дава точна представа за същността на проекта и най-вече за приноса на автора/авторите по разработената тема. По време на докладването журито оценява умението на авторите да представят и защитят разработката си и да отговорят на поставените въпроси.

ПРОГРАМА

НАСТАНЯВАНЕ

Научната програма на Двадесет и третата ученическа конференция на УчИМИ ще се проведе в конферентните зали на хотел „Ростов“, Плевен.

Участниците и техните ръководители/придружители трябва сами да се погрижат за резервацията си.

Настаняването в хотел „Ростов“ не е задължително, а само препоръчително за удобство на участниците.

ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ

Таксата правоучастие е в размер на 15 лв. за всеки автор на проект. Таксите трябва да бъдат платени в срок до 16.12.2022 г. в касата на СМБ (София, ул. „Акад. Георги Бончев“, блок 8, стая 257) или по банков път на банковата сметка на Съюза на математиците в България (СМБ):

СМБ
Банка ДСК ЕАД,
клон Гео Милев
BIC код: STSABGSF
IBAN: BG20STSA93000001682874
Основание: УК23, име на ученика (или училище, град – ако внасяте таксите на няколко ученици)

Възможно е да се внесат таксите за няколко участници с едно платежно нареждане, като след внасянето трябва да изпратите списък на учениците, за които са платени таксите, както и данни за фактура* (ако е необходима), на hssimi2001@gmail.com.

* ВАЖНО ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРИ: Фактура може да се издаде само на физическото или юридическото лице, вписано като НАРЕДИТЕЛ в платежното нареждане. Това означава, че таксите трябва да се преведат от лицето, на което ще бъде издадена фактура.

ДОКУМЕНТИ

КЛАСИРАНЕ

ПРОГРАМА

ВТОРО СЪОБЩЕНИЕ

ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ – Покана за участие

Форма за регистрация на проект – до 16 декември 2022 г.

Образец на заглавна страница

Декларация за ученици над 18 години – DOCX или PDF

Декларация за ученици под 18 години (попълва се от родител) – DOCX или PDF

<

ЗА ВЪПРОСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Албена Василева, координатор на УчИМИ
e-mail: hssimi2001@gmail.com
Тел. (02) 979 3837; 0888 674599

Харесайте страницата на УчИМИ и се присъединете към събитието Двадесет и трета Ученическа конференция във Фейсбук, за да научавате първи всичко, свързано с предстоящата конференция.