Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2016/2017 учебна година

CSCB300 Програмиране за напреднали [2016/2017]

Занятия: Анотация Литература


Учебна програма, график за лекциите, учебни материали


График на състезанията по програмиране на НБУ        
Школа Състезателно програмиране                

Списък на студентите за присъствие и текущ контрол

Форми на оценяване:
А. Текущ контрол
Форма Дата Точки
Тренинг текущ
60
Състезание

20
Тест

20
                       Общо
100
 
  Б. Семестриален изпит
Форма Точки
Тренинг 60
Тест
20
Практика
20
                       Общо 100

Тренинг
Състезание
Тест
Практика
Консултации:

изпратете e-mail: nkirov<at>nbu.bg

Съответствие между точките и оценките в информационната система на НБУ:
   
Точки  (max 50)
Оценка
                                       

Точки  (max 100)
Оценка    

0-24
2.00

                                          

0-49
2.00


25-27
3.0050-56
3.00


28-31
3.5057-63
3.50


32-35
4.0064-70
4.00


36-38
4.5071-78
4.50


39-42
5.0079-85
5.00


43-46
5.5086-92
5.50


47-50
6.0093-100
6.00      Последна промяна на 18 август 2016 г. nkirov<at>nbu.bg
github
math