Последна промяна: юни 2022 г.

Уебстраници по информатика и математика.  Речници и енциклопедии

Ако някоя от следващите препратки е недействителна,
моля, съобщете ми
и опитайте да намерите някогашното ѝ съдържание в Архива

 

Информатика и алгоритмика    \    ↑ към началото ↑

http://softpanorama.org
http://softpanorama.org/Algorithms
Първото е енциклопедичен, силно разклонен уебсайт за самообразование по информатика (списван от Н. Безруков). Включва разнообразни приложни области, инструменти и исторически данни.
Второто е раздел от сайта, посветен на алгоритмикa (и структури от данни)
http://queue.acm.org
ACM Queue: онлайн списание за информатика
http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Computer_science
Портална страница за информатика в Wikipedia
http://www.nist.gov/dads
Речник (с препратки) по алгоритми, структури от данни и свързаните с тях термини
https://www3.cs.stonybrook.edu/~algorith
The Stony Brook Algorithm Repository: справочник по алгоритми и софтуер за тях, списван от Steven Skiena
http://algs4.cs.princeton.edu
Сбит вариант в уебформат на книгата на R. Sedgewick и K. Wayne Algorithms, 4th ed. – предназначен за справочник
http://mpi-inf.mpg.de/~mehlhorn/DatAlgbooks.html
Data Structures and Algorithms: трилогия по алгоритмика от Kurt Mehlhorn
http://algo.inria.fr
Информационен уебсайт на INRIA (Френски национален институт за изследвания по информатика и управление)
http://www.cs4fn.org
CS4FN (Computer Science For Fun): предизвикателства, размисли, забава
http://philocomp.net
Философия и информатика: информатика за философи (и философия на информатиката)
http://geometryalgorithms.com
Геометрични алгоритми (че какво друго :))
http://ics.uci.edu/~eppstein/geom.html
Справочник за публикации, приложения и софтуер за геометрични алгоритми
http://geometryfactory.com
Geometry factory: софтуерни компоненти за геометрични алгоритми
http://jeffe.cs.illinois.edu/compgeom
Ресурси по геометрични алгоритми: изследвания, издания, публикации, софтуер, университетски курсове, дискусионни групи, хора
http://cgal.org
CGAL (Computational Geometry Algorithms Library): библиотека от геометрични алгоритми на C++
http://algorithmic-solutions.com/leda
LEDA: библиотека на C++ от ефективни структури от данни и алгоритми за комбинаторни и геометрични пресмятания
http://cs.berkeley.edu/~jrs
http://cs.cmu.edu/~quake/robust.html
Страница на Jonathan Shewchuk: множество материали и софтуер за точни пресмятания, най-вече геометрични.
Библиотека за пресмятане на две основни геометрични отношения
http://alglib.net
ALGLIB: Библиотека от алгоритми за числени методи и статистически пресмятания
http://jjj.de
http://jjj.de/fxt
http://jjj.de/hfloat
Страницата на Jörg Arndt.
FXT: библиотека от комбинаторни и числени алгоритми + книгата Matters Computational, предишна Algorithms for Programmers.
HFLOAT: библиотека за числени пресмятания с висока точност и скорост + препратки към други подобни
https://archive.org/details/bstj-archives
http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/serial?id=belltechj
Архив на сп. Bell System Technical Journal (1922-1983)
http://beej.us/guide
Ръководства по някои теми от програмиране и др.
http://foldoc.org
Речник по информатика
(вж. също Wikipedia)
https://wiki.c2.com
WikiWikiWeb или C2: най-първото уики; не е точно речник или справочник, но може да се използва като такъв
http://everything2.com
Everything2: подобен на C2 уикисайт

История на информатиката    \    ↑ към началото ↑

http://ei.cs.vt.edu/~history
Уебстраница по история на информатиката
http://computerhistory.org
http://computerhistory.org/babbage
Музей по история на компютрите.
„Диференциалната“ и „Аналитична“ машини на Ч. Бабидж
http://fourmilab.ch/babbage
Множество материали, пряко или косвено отнасящи се до Аналитичната машина на Ч. Бабидж
http://www.cbi.umn.edu
The Charles Babbage Institute: архив и изследвания по история на информатиката
http://replay.waybackmachine.org/20090629003415/http://www.epemag.com/zuse
http://sdtb.de/Computing-and-automation.1256.0.html
http://zuse.zib.de
http://konrad-zuse.de
Конрад Цузе: биография,
страница на Deutsches Technikmuseum
Интернет архив,
документален архив, организиран от сина му
http://www.idsia.ch/~juergen/digitalphysics.html
Статии на К. Цузе, свързани с възгледа му за „света като компютър“
http://www.adeptis.ru/vinci
Снимки на информатици, математици и други с принос към развитието на информатиката
http://www.computer-museum.ru
http://www.computer-museum.ru/histussr/12.htm
Виртуален музей по история на компютрите и информатиката (на руски и английски).
Сетунь: единственият в света троичен компютър
http://web.archive.org/web/20080617070147/http://archive.comlab.ox.ac.uk/other/museums/computing/pioneers.html
Списък на пионери на информатиката, с подстраница за всеки и други препратки
http://thocp.net
http://thocp.net/biographies/biographies.htm
The history of computing project: хардуер, софтуер, хора, фирми, епохи
http://cs-exhibitions.uni-klu.ac.at
People behind Informatics: виртуална изложба на хора и идеи, свързани с информатиката
http://computerconservationsociety.org
http://computerconservationsociety.org/resurrection.htm
Computer Conservation Society (CCS): британско дружество за съхраняване на стари компютри
Resurrection: печатен и онлайн бюлетин на дружеството
http://ed-thelen.org/comp-hist
http://ed-thelen.org/comp-hist/EarlyBritish.html
Факти и разкази за „древни“ компютри.
Първите английски компютри (и някои от САЩ)
http://tnmoc.org
The National Museum of Computing (TNMOC): сбирка от исторически, но действащи компютри (британски, вкл. Colossus и др.)
http://www.chilton-computing.org.uk
Computing at Chilton: 1961-2003: виртуален музей, посветен на един от центровете на информатиката във Великобритания
http://bitsavers.org
http://bitsavers.informatik.uni-stuttgart.de
Архив за някогашен софтуер и документацията му

Математика    \    ↑ към началото ↑

http://www-history.mcs.st-and.ac.uk
http://storyofmathematics.com
http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/mathhist
Страници по история на математиката
http://jeff560.tripod.com/mathword.html
http://jeff560.tripod.com/mathsym.html
Произход на някои математически термини и символи
http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/java/elements/elements.html
Книгата Елементи (Начала) на Евклид
http://fair-use.org/bertrand-russell/the-principles-of-mathematics
http://archive.org/details/principlesofmath01russ
Книгата The Principles of Mathematics – знаменит математикофилософски труд на Б. Ръсел (B. Russell)
http://tcheb.ru
Механичните изобретения на П. Л. Чебышёв (анимирани илюстрации)
http://kmoddl.library.cornell.edu
KMODDL (Kinematic Models for Design Digital Library): фотографии, анимации и филми на механични устройства, литература по кинематика
http://curvebank.calstatela.edu
Анимирани, интерактивни материали на математически теми
http://mathworld.wolfram.com
Mathworld: математическа енциклопедия
http://functions.wolfram.com
Справочник за математически функции (формули и графики)
http://dlmf.nist.gov
NIST Digital Library of Mathematical Functions: енциклопедичен справочник за функции
http://www.math.sfu.ca/~cbm/aands
Handbook of Mathematical Functions (Abramowitz and Stegun)
http://math.chapman.edu/~jipsen/structures
Mathematical structures: справочник за алгебрични и други математически структури
http://mathnet.ru
Общероссийский математический портал
http://www.emis.de
EMIS (The European Mathematical Information Service): европейски портал за ресурси по математика
http://proofwiki.org
ProofWiki: уикисайт – сборник на математически доказателства
http://eqworld.ipmnet.ru
EqWorld: научнообразователен уебсайт за диференциални, интегрални, функционални и други уравнения
http://cut-the-knot.org/content.shtml
Енциклопедичен математически уебсайт с форум
http://eom.springer.de
Математическа енциклопедия в уебвариант (издателство Springer)
http://mathpages.com
Енциклопедичен уебсайт за математика и физика (Kevin Brown)
http://numericana.com
Справочник за означения, формули и факти от математиката и физиката
http://maa.org
Портална страница на Американското математическо дружество
http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Mathematics
Портална страница за математика в Wikipedia
https://cms.math.ca
Уебстраница на Канадското математическо дружество
http://comjnl.oxfordjournals.org
The Computer Journal (изд. Oxford University Press): статии по математическа информатика, свободен достъп
http://www.siam.org/proceedings
Статии от конференции и пр. на SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics) – алгоритмична информатика. Тези с давност над 1 год. са свободно достъпни
http://www.hpl.hp.com/techreports
Фирмени научни публикации (technical reports) на учени от Hewlett-Packard, Compaq, DEC и Tandem
http://mccme.ru
http://mccme.ru/ilib
http://mccme.ru/free-books
http://mccme.ru/free-books/matpros.html
http://mccme.ru/free-books/matpros2.html

http://mccme.ru/free-books/matpros9.html
1: МЦНМО: московски център за непрекъсващо математическо образование (на руски и английски).
2: Интернет-библиотека на МЦНМО: сканирани копия на (сравнително) отдавна отпечатани книги.
3: Свободно разпространявани издания на МЦНМО.
Останалите са уебстраници на сборника Математическое Просвещение
http://mccme.ru/mmmf-lectures/books
Популярно написани брошури на математически теми, достъпни в „електронен“ вид (рус.)
https://mathedu.ru
Математическое образование — библиотека от учебници, сборници и други материали по математика и преподаването ѝ
https://matob.ru
Списание Математическое образование (рус., достъпно и онлайн)
http://math.wikia.com
http://math.com
http://mathopenref.com
Страници за самообразование по математика (на избрани теми)
http://planetmath.org
http://archives.math.utk.edu
Математически портали
http://mathforum.org
Уебцентър за математика и образование по математика, поддържан от преподаватели, ученици, изследователи, родители и др. заинтересовани
http://plus.maths.org
Уебсписание, чиято цел е да „запознава с красотата и практическите приложения на математиката“
http://www.goldenmuseum.com
Музей на хармонията и златното сечение (рус., англ.)
http://www.mathpuzzle.com
Математически главоблъсканици
http://www.combinatorics.org
Уеб-списание по комбинаторика
http://combos.org
The Combinatorial Object Server (COS): онагледяване и алгоритми за пораждане и изброяване на комбинаторни обекти
http://graphtheory.com
Ресурси по теория на графите
http://www.cs.ucr.edu/~stelo/pattern.html
Препратки към източници по алгоритми за комбинаторно търсене и съпоставяне (combinatorial pattern matching)
http://britton.disted.camosun.bc.ca/home.htm
Развлекателна математика и образование по математика (Jill Britton)
http://johnrausch.com
Математически игри-загадки (John Rausch)
http://www.maths.surrey.ac.uk/hosted-sites/R.Knott
Уебстраници на математически теми (Ron Knott)
http://www.quadibloc.com
Уебстраници за математика, физика, информатика и др. (John Savard)
https://maa.org/external_archive/devlin/devangle.html
Devlin's Angle: страница на Keith Devlin за популярна математика
http://americanscientist.org/authors/detail/brian-hayes
Популярни статии по информатика и математика на Brian Hayes (списващ рубриката Computing Science в сп. American Scientist)
https://lessonplanet.com/lesson-plans/math
Портал с препратки към математически страници: образование, решаване на задачи, библиография, софтуер, хора и т. н.
https://cms.math.ca/crux
Уебприложение на списанието Crux Mathematicorum
http://math.scu.edu/putnam
Уебстраница на състезанието на името на W. L. Putnam
https://bellevuecollege.edu/math
Математическа страница на Bellevue Community College
http://oeis.org
Енциклопедията на целочислените редици (N. J. A. Sloane)
http://isc.carma.newcastle.edu.au
„Обратният сметач“: по дадено реално число се намира функция, която би го породила като своя стойност (при подходящ аргумент); 1-во и 2-ро издания и още един вариант.
http://euro.ecom.cmu.edu/people/faculty/mshamos/cat.pdf
Каталог на реалните числа: книга с предназначение като на „обратния сметач“ (M. Shamos)
http://mrob.com/pub/math/numbers.html
http://mrob.com/pub/math/largenum.html
Две уебстраници за числа. Едната е посветена на различни забележителни числа, другата – на свръхголемите числа. На страницата на същия автор (Robert Munafo) има и други интересни четива
http://primes.utm.edu
The Prime Pages: факти, таблици, алгоритми, хипотези, нерешени задачи и др. свързани с простите числа
http://numberspiral.com
Илюстрации и обяснения на спиралата на простите числа
http://mathschallenge.net
Сборник от математически задачи от различни области и с различна трудност
http://projecteuler.net
Сборник от математически задачи, решаването на повечето от които изисква и програмиране
http://shodor.org/interactivate
Компютърни материали за интерактивно обучение по математика
http://nrich.maths.org
Математически задачи, игри и статии за учители и ученици
https://web.archive.org/web/20130625234518/http://www.geom.uiuc.edu:80
„Център за пресмятане и визуализиране на геометрични структури“ (University of Minnesota)
http://www.xtec.es/~qcastell/ttw
Уебстраница, посветена на геометрията на триъгълника
http://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia
Енциклопедия на особените точки („центрове“) в триъгълника (Clark Kimberling)
http://tilings.math.uni-bielefeld.de
Енциклопедия на мозаечните застилания
http://www.tess-elation.co.uk
Уебстраница за мозаечни застилания (David Bailey)
http://knotplot.com
Уебстраница за възли + програма за рисуване на възли
http://diamondtheorem.com
The diamond theorem: уебстраница, посветена на интересна теорема от проективната геометрия и близки до нея теми
http://amath.colorado.edu/computing/mmm
Сравнения между няколко системи за математически пресмятания
http://www.tsm-resources.com
Производители и разпространители на математически софтуер
http://projecteuclid.org/euclid.chmm/1424377541
Книгата R. Lachlan, An elementary treatise on modern pure geometry, London, New York: Macmillan and Co,, 1893
http://projecteuclid.org/euclid.chmm/1437147043
Книгата J. W. Russell, An elementary treatise on pure geometry, Oxford: Clarendon Press, 1893
https://archive.org/details/cu31924001522782
Книгата W. Gallatly, The modern geometry of the triangle, London: Francis Hodgson, 2nd ed., 1910
http://zadachi.mccme.ru/ngt
Книгата Д. Ефремовъ, Новая геометрія треугольника, Одесса:1902 – съвременна възстановка за четене онлайн в браузър
https://archive.org/details/cu31924001520455
https://archive.org/details/atreatiseonanal05casegoog
Книгата J. Casey, A treatise on the analytical geometry, Dublin, Hodges, Figgis, & Co., Ltd; London, Longmans, Green, & Co., 1885;
Second edition, revised and enlarged, 1893
http://projecteuclid.org/euclid.chmm/1263315790
Книгата W. A. Whitworth, Trilinear coordinates and other methods of modern analytical geometry of two dimensions: an elementary treatise (Cambridge: Deighton, Bell, and Co, 1866
http://projecteuclid.org/euclid.chmm/1428682113
Книгата R. S. Ball, A treatise on the theory of screws, Cambridge: University Press, 1900
http://gutenberg.org/ebooks/29913
Книгата W. H. Besant, Conic sections, 9th ed., revised and enlarged, London: George Bell and Sons, 1895

Речници, енциклопедии    \    ↑ към началото ↑

https://lexico.com
Oxford English and Spanish Dictionary
http://chambers.co.uk/search
Chambers 21st Century Dictionary и The Chambers Thesaurus
http://macmillandictionary.com
Macmillan Dictionary and Thesaurus
http://collinsdictionary.com
Collins English Dictionary, Collins Pocket Thesaurus и няколко речника на други езици
http://dictionary.cambridge.org
Cambridge Dictionaries Online
https://ldoceonline.com
Longman Dictionary of Contemporary English Online
https://britannica.com/dictionary
The Britannica Dictionary
http://ahdictionary.com
The American Heritage Dictionary of the English Language
http://m-w.com
Речникът Merriam-Webster
http://webster-dictionary.org
Речникът Webster от 1913 г. + The WordNet Dictionary
http://www.bennetyee.org/http_webster.cgi
Уебтърсач в речника Webster и други източници
http://translate.google.com
http://translate.google.com/#bg|en
Опростен речник и преводач между множество езици
Българо-английски речник
http://yourdictionary.com
http://thesaurus.yourdictionary.com
http://quotes.yourdictionary.com
Търсене в The American Heritage Dictionary of the English Language, Webster's New World College Dictionary и др.
Roget's A-Z Thesaurus + Rogets II: The New Thesaurus.
Webster's New World Dictionary of Quotations
http://thefreedictionary.com
Речниците The American Heritage Dictionary of the English Language, McGraw-Hill Dictionary of American Idioms and Phrasal Verbs, енциклопедия, специализирани речници (англ.) и речници на други езици
http://dictionary.com
Портал към речниk (Random House Dictionary) и тезаурус
http://infoplease.com
Речникът Random House Unabridged Dictionary, енциклопедия, географски и др. справки
http://wordnet.princeton.edu
WordNet: речник на английския език, организиран в семантично и лексикално свързани помежду си синонимични гнезда
http://specialist-online-dictionary.com
Портал към общи и специализирани речници (англ.)
http://etymonline.com
Етимологичен речник на английския език
http://global-language.com/CENTURY
Речникът The Century Dictionary, сканиран и представен във формат DjVu. (Това е енциклопедичен речник на английския език, издаден в САЩ в края на 19 в. и високо оценен заради големия обхват и високото качество на материалите в него, а също заради изкусното полиграфско оформяне, отлични илюстрации и подвързване. Исторически ценен, но поостарял за съвременна употреба)
http://dict.org
Търсене в десетина речника (англ.) по точно съвпадение или по други правила, вкл. чрез регулярни изрази
http://onelook.com
Търсене в множество речници (англ.) по точно съвпадение или по прости шаблони. Предлага и „обратен речник“ на английския език: търсене на дума по описание
http://wordreference.com
Множество езикови и междуезикови речници
http://glosbe.com
Glosbe: речник между десетки езици, с примери за употреба
http://onlinerechnik.com
Онлайн речник: български правописен, тълковен, синонимен и българо-английски речници
http://portal.bg/dict
Българо-английски и английско-български речник
http://rechnik.info
Речник на думите в българския език: тълковен, синонимен, етимологичен, а също двупосочен английско-български речник (съдържанието изглежда е като това на горния речник)
https://ibl.bas.bg/rbe/lang
Речник на българския език от Института за български език на БАН
https://kaksepishe.com
Как се пише?: справочник от д-р Павлина Върбанова
http://rechnik.chitanka.info
Речник на българския език
http://slovored.com
Словоред: български правописен, тълковен и синонимен речници. Също проверка на правопис, граматичен анализ на думи и фрази, транслитерация, и др. услуги. Английско-български общ и специализирани речници
http://learn-bulgarian.ru
Българско-руски и руско-български речник
http://translate.yandex.ru
Речник и превод между множество езици
http://academic.ru
Множество общи и специализирани речници на руски език, енциклопедии, речници между руски и други езици
https://gufo.me
Речници и енциклопедии по множество клонове на знанието
http://lingvolive.ru
Речник между руски и други езици
http://slovaronline.com
Общи и специализирани междуезикови речници и енциклопедии
http://linguee.ru
Английско-руски и руско-английски речник
http://ru.wiktionary.org
Русский Викисловарь: уикиречник на руски и други езици, вкл. със скланяне по род, число и падеж, ударения, произношение, етимология и превод на други езици
http://ozhegov.org
Речник на руския език от С. И. Ожегов
http://orf.textologia.ru
Правописен речник на руския език
http://morfologija.ru
Морфологичен речник на руския език
http://synonymonline.ru
http://antonymonline.ru
Синонимен и антонимен речници на руския език
http://sokr.ru
Речник на съкращенията в руския език
http://multitran.ru
Речник между руски и няколко други езика. Търсене вкл. по словоформи и словосъчетания
http://classes.ru
Множество английско-руски, руско-английски, тълковни и други речници на руския език. Речници на други езици и друга справочна информация
http://bgjargon.com
Речник на жаргонни, остарели и други особени думи в българския език
https://slang.su
Речник на съвременния руски младежки жаргон
https://myslang.ru
Речник на съвременния руски жаргон
http://urbandictionary.com
Urban Dictionary: речник на съвременния градски жаргон на английския език
http://russki-mat.net
Речници на жаргона на някои езици и между езици, транслитерация между езици и др.
http://bse.sci-lib.com
Большая Советская Энциклопедия (БСЭ)
http://plato.stanford.edu
Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP)
https://platona.net
ПлатонаНет: Философия без границ: уебсайт за популяризиране на философски знания
https://classics.nsu.ru
https://classics.nsu.ru/schole
Центр изучения древней философии и классической традиции: за древногръцка и древноримска философия и култура
ΣΧΟΛΗ: печатно и онлайн списание на центъра
https://quotabl.es/quotes/from/website/www-dot-pithypedia-dot-com
Pithypedia: сбирка на известни фрази на известни хора
http://wikipedia.org
Уикипедия: илюстрирана, попълвана „от всички“ енциклопедия

Състезания по програмиране    \    ↑ към началото ↑

http://infoman.musala.com
Информация за предстоящи и архив на минали състезания по информатика у нас и в чужбина
https://icpcarchive.ecs.baylor.edu
Архив на задачи от ACM International Collegiate Programming Contest (студентската олимпиада по програмиране)
https://uva.onlinejudge.org
Главна страница с архив и вход на Интернет-състезание във Валядолид (под егидата на ACM ICPC)
http://olympiads.win.tue.nl/ioi
http://ioinformatics.org
Главни страници на Международната Олимпиада по Информатика (IOI)
http://usaco.org
Главна страница на USACO (U.S.A. Computing Olympiad)
http://informatics.ru
http://olympiads.ru
Уебстраници за олимпиадите по информатика в Русия
http://ipsc.ksp.sk
Online състезание в Словакия
http://dinsights.com/POTM
Задочно състезание, в което времето за решаване на дадена задача е няколко месеца
http://algolist.manual.ru
Алгоритми, методи и олимпиадни задачи по програмиране (рус.)
http://informatics.mccme.ru
Материали за дистанционна (само)подготовка по информатика (рус.)
http://neerc.ifmo.ru/school
Санкт-Петербургските олимпиади по информатика (рус.)
http://combalg.ru
Комбинаторна математика и теория на алгоритмите: състезателни и изследователски задачи, семинари, литература (рус.)
http://acm.mipt.ru/twiki/bin/view/Algorithms
Олимпиади по программиране: алгоритми, помощни материали (рус.)
http://ru.wikibooks.org
Уикиучебници по програмиране (и някои други, рус.)

Библиотеки и читални    \    ↑ към началото ↑

http://books.google.com
Google books: онлайн достъп до части от книги
http://openlibrary.org
The Open Library: каталог на книги
http://hathitrust.org
HathiTrust: каталог с търсене вкл. в съдържанието на файловете-книги
http://gutenberg.org
Проектът Гутенберг: каталог и свободен достъп до книги в няколко файлови формата
http://archive.org/details/texts
Архив на сканирани книги към Хранилището на Интернет (The Internet Archive)
http://onlinebooks.library.upenn.edu
The Online Books Page: каталог на книги (самите книги се намират обикновено другаде)
http://freebookcentre.net
Каталог на свободнодостъпна научна литература от няколко области
http://chitanka.info
Литература на български език (български автори и преводи)
http://lib.ru
Библиотеката на Максим Мошков: почти всички книги, издадени на руски – в обикновен текстов вид
http://publ.lib.ru
Библиотеката на Вадим Ершов и К°: сканирана от печатни издания литература на руски език в различни формати
http://klassika.ru
Произведения и биографии на руски писатели
http://it-ebooks.info
https://z-lib.org
http://libgen.rs
Сканирани и компютърно издадени книги и статии

Език и литература.  Произведения    \    ↑ към началото ↑

http://znam.bg/com/action/showArticle?encID=693&article=619863583
Кратка практическа граматика на българския език
http://gramota.ru
ГРАМОТА.РУ: портал за информация, свързана с изучаването на руски език и знанието за него
http://feb-web.ru
ФЭБ: Фундаментальная Электронная Библиотека «Русская литература и фольклор»
http://rvb.ru
РВБ: Русская виртуальная библиотека
http://kulichki.com/vv
Уебсайт за Владимир Висоцки
http://kozma.ru
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/P/PRUTKOV_Koz'ma_Petrovich/_Prutkov_K.P..html
Произведенията на Козма Прутков, вкл. сканирано копие от 4-то изд. (1894)
http://rusf.ru
http://rusf.ru/abs
Уебсайт за руска фантастика.
Прозата на Аркадий и Борис Стругацки
http://lem.pl
Уебсайт за Станислав Лем
http://fantasticfiction.co.uk
Информация за научна фантастика – автори и заглавия

Други    \    ↑ към началото ↑

http://graphviz.org
Комплект от програми за рисуване на графи по описания. Входните описания са четлив текст и лесно се пораждат чрез програма. Прекрасно средство за онагледяване при печатно или уеб публикуване или като помощ при програмиране на алгоритми върху графи
http://geogebra.org
GeoGebra: програма за „динамични“ геометрични и други математически построения и пресмятания
http://pictureresize.org/online-images-converter.html
Преобразовател на картинни файлове, растерни и векторни
http://convertfiles.com
Преобразовател на картинни, документни, звукови, видео и архивни файлове от един формат в друг
http://autotrace.sf.net
Преобразовател на растерни картинни файлове във векторни чрез извличане на контури
http://any2djvu.djvu.org
Преобразовател на сканирани или снимкови образи и документи във формати PostScript и PDF във формат DjVu (и разпознаване на текст)
http://princexml.com
Преобразовател на файлове HTML или XML (вкл. и зададени като уебадреси) в PDF
http://pdflabs.com/tools/pdftk-the-pdf-toolkit
Pdftk – The PDF Toolkit: разбиване на страници, събиране от страници и много други манипулации с файлове PDF
http://pdfedit.cz
http://sf.net/projects/pdfedit
PDFedit: диалогов редактор и други програми за редактиране на файлове във формат PDF; библиотека на C++ за същото
http://pdfescape.com
PDFescape: онлайн манипулиране (редактиране, анотиране, запълване на форми) на PDF
http://www.math.bas.bg/bantchev/sp
Създаване на прости геометрични чертежи по зададени данни – координати и др. на съставящите ги обекти. Входен текст-описание, обикновено пораждан чрез програма, се превръща във файл на PostScript (EPS) – удобно за помощно онагледяване при програмиране на геометрични алгоритми или за изготвяне на печатни илюстрации
https://jitsi.org
Jitsi: софтуер за конферентно видеосвързване и сътрудничество
http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/metric-system-faq.txt
Факти и въпроси по мерната система SI
http://convertworld.com
http://convertworld.com/bg
Превръщане между множество мерни единици, на английски и български
https://unicode.org/charts
http://fileformat.info/info/unicode
http://graphemica.com
Уникод: единното кодово множество
http://xe.com/ucc
Превръщане между валути

 

 Б. Б. Банчев