ХРОНОЛОГИЧЕН СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ НА ЙОРДАН БОРИСОВ ТАБОВ

към май 1999 г.