STEMedu logo

Трета научна конференция с международно участие "Иновативно STEM образование"
STEMedu-2021

25-27 април 2021, Велико Търново, България

Покана


Срок за изпращане заявка на доклада (заглавие и резюме): 20.03.2021 г.
Потвърждение за приемане: 25.03.2021 г.
Срок за представяне на пълните доклади: 20.04.2021 г.
Програма на конференцията: 22.04.2021 г.
Провеждане на конференцията: 25-27.04.2021 г.
Докладите ще бъдат публикувани online в STEMedu Conference Web Proceedings


Програма

Програмен комитет


Председатели
доц. д-р Галина Богданова
Институт по математика и информатика при БАН, e-mail: g.bogdanova@gmail.com
доц. д-р Диана Димитрова
Медицински университет – Варна, dimitrova@mu-varna.bg
Членове
проф. дмн Стефка Буюклиева
Великотърновски университет и Регионален академичен център – Велико Търново, e-mail: stefka@ts.uni-vt.bg
проф. дмн Стоян Капралов
Технически университет Габрово, e-mail: s.kapralov@gmail.com
проф. Gopal Tadepalli
Anna University, Chennai, India e-mail: gopal.tadepalli@gmail.com
доц. д-р Евгения Господинова
Институт по роботика при БАН, e-mail: jenigospodinova@abv.bg
доц. д-р Мая Димитрова
Институт по роботика при БАН, e-mail: dimitrova.iser@gmail.com

Организационен комитет


Председател
доц. д-р Митко Господинов
Институт по роботика при БАН, e-mail: mitgo@abv.bg
Членове
гл. ас. д-р Галя Цанева
Институт по роботика при БАН, е-майл: stemedu.eu@gmail.com
Диляна Димитрова
Медицински университет – Варна, е-майл: stemedu.eu@gmail.com
гл. ас. д-р Веселин Ваврек
Институт по математика и информатика при БАН, е-майл: stemedu.eu@gmail.com – секретар

Контакти


За въпроси и заявки на e-mail: stemedu.eu@gmail.com

доц. д-р инж. Галина Богданова – Институт по математика и информатика при БАН, e-mail: g.bogdanova@gmail.com

проф. дмн Стефка Буюклиева – Великотърновски университет и Регионален академичен център – Велико Търново, e-mail: stefka@ts.uni-vt.bg

проф. дмн Стоян Капралов – Технически университет – Габрово, e-mail: s.kapralov@gmail.com

Тел. за контакт с организаторите: +359 88 8221825