STEMedu logo

STEMedu - Science, Technology, Engineering, (Art), Mathematics, Education

Програмен комитет

Председател
Галина Богданова
Институт по математика и информатика при Българска акдемия на науките, България, g.bogdanova@gmail.com
 
Почетен председател
Стоян Капралов
Технически университет - Габрово, България, s.kapralov@gmail.com
 
Членове
Стефка Буюклиева
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ и Регионален академичен център, Велико Търново, България, stefka@ts.uni-vt.bg
Евгения Господинова
Институт по роботика при Българска акдемия на науките, България, enigospodinova@abv.bg
Малинка Иванова
Факултет по приложна математика и информатика, Катедра Информатика, Технически университет - София, България, m_ivanova@tu-sofia.bg
Тодор Тодоров
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ и Институт по математика и информатика при Българска академия на науките, България, todor@math.bas.bg
Мая Димитрова
Институт по роботика при Българска акдемия на науките, България, dimitrova.iser@gmail.com
Гопал Тадепали
Университет Анна, Ченай, Индия, gopal.tadepalli@gmail.com
Ненга Супарта
Катедра по математика, университета за образование Ганеша, Сингараджа-Бали, Индонезия, isuparta@yahoo.com
Гюла О. Х. Катона
Институт по математика Алфред Рени на Унгарската академия на науките, Будапеща, Унгария, ohkatona@renyi.hu
Люба Албул
Институт за изследване на материали и инженерство (MERI), Университет Шефилд Халам, Великобритания, l.alboul@shu.ac.uk
Александър Гегов
Университет на Портсмут, Великобритания, Alexander.Gegov@port.ac.uk
Дмитри Ритов
Санкт Петербургски държавен институт по култура, Санкт Петербург, Русия, rytovda@mail.ru
Михаил Пожидаев
Томски национален изследователски държавен университет, Департамент по компютърни науки, Томск, Русия, msp@luwrain.org
Габриела Гросек
Западен университет в Тимишоара, катедра по психология, Румъния, gabriela.grosseck@e-uvt.ro
Панкадж Кумар Дас
Катедра по математически науки, Университет Тезпур, Напаам, Индия, pankaj4@tezu.ernet.in

Организационен комитет

Председател
Диана Димитрова
Медицински университет - Варна, България, dimitrova@mu-varna.bg
 
Секретар
Калина Сотирова-Вълкова
Институт по математика и информатика при Българска академия на науките, България
 
Членове
Галя Цанева
Институт по роботика при Българска акдемия на науките, България, stemedu.eu@gmail.com
Веселин Ваврек
Институт по математика и информатика при Българска акдемия на науките, България – stemedu.eu@gmail.com – секретар
Мирена Тодорова-Екмекджи
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките, България
Николай Ноев
Институт по математика и информатика при Българска академия на науките, България