STEMedu logo

Срокове

Срок за изпращане заявка на доклада (заглавие и резюме): 15.02.2022 г. 28.02.2022 г.

Срок за представяне на пълните доклади: 10.03.2022 г. 01.04.2022 г.

Срок за плащане на таксата на конференцията: 07.03.2022 г. 15.03.2022 г.

Програма на конференцията: 15.03.2022 г.

Провеждане на конференцията: 16-19 март 2022 г.

Докладите ще бъдат публикувани online в STEMEDU Conference Web Proceedings

Изисквания за форматиране.