STEMedu logo

Срокове

Конференцията ще се проведе от 03 до 06 април 2023 г.
гр. Велико Търново, България