STEMedu logo

STEMedu - Science, Technology, Engineering, (Art), Mathematics, Education

Международна научна конференция "Иновативно STEM образование"

Шеста международна научна конференция "Иновативно STEM образование"
22 – 26 октомври 2024, Велико Търново, България

STEMedu-2024Пета международна научна конференция "Иновативно STEM образование"
03 – 06 април 2023, Велико Търново, България

STEMedu-2023Четвърта международна конференция "Иновативно STEM образование"
16 – 19 март 2022, Велико Търново, България, филиал Велико Търново на Медицински университет - Варна

STEMedu-2022Трета научна конференция с международно участие "Иновативно STEM образование"
25-27 април 2021, Велико Търново, България

STEMedu-2021Втора научнa конференция с международно участие "Иновативно STEM образование"
28-30 юни 2020, Велико Търново, България

STEMedu-2020Научнa конференция "Иновативно STEM образование"
16-20 август 2019, Дряново, България, Комплекс „Поп Харитон“ (в близост до Дряновския манастир)

STEMedu-2019