STEMedu logo

STEMedu - Science, Technology, Engineering, (Art), Mathematics, Education

Информация за такси

Такса правооучастие в международна научна конференция "Иновативно STEM образование" STEMedu-2023
60.00 лева (30.00 евро)

Заплащането е по банков път.

Информация за банковата сметка:
Институт по математика и информатика
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
Адрес: ул. „Г. С. Раковски“ 140
гр. София, България, п. к. 1000
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG32UNCR76303100117336 /BGN/
Относно: STEMedu-2023 такса участие и (имена на участника)


Издадените фактури за участие в международна научна конференция "Иновативно STEM образование" се изпращат по електронна поща или се предават хартиени оригинали след предварителна уговорка с организаторите от ИМИ-БАН.
За контакти - електронна поща: stemedu.eu@gmail.com
В таксата правоучастие не са включени пощенски разходи.