Eсенен математически семинар 2018

Планира се провеждането на Eсенен математически семинар с научен ръководител доц. Ивайло Кортезов. Важно!

За подробности вижте http://www.mallorca-kn.com/bg_BG/article/esenen-matematicheski-seminar-1-4-noemvri-2018-g-44.html.