Награждаване за участниците, явили се на ХХVII турнир „Черноризец Храбър” в София


Награждаването на участниците от София в ХХVII турнир "Черноризец Храбър" ще се проведе на 18 ноември 2018 г. от 10:00 часа в Големия салон на Българската академия на науките, ул. "15 ноември" № 1, София (до Народното събрание).

Награди и/или грамоти за отлично представяне ще получат участниците от:

  • 2. клас, получили 85 точки или повече;
  • 3. клас, получили 93 точки или повече;
  • 4. клас, получили 107 точки или повече;
  • 5. клас, получили 111 точки или повече;
  • 6. клас, получили 125 точки или повече;
  • 7. клас, получили 130 точки или повече;
  • 8. клас, получили 139 точки или повече;
  • 9. клас, получили 140 точки или повече;
  • 10. клас, получили 153 точки или повече;
  • 11. - 12. клас, получили 143 точки или повече;

Каним наградените участници, техните родители и учители да присъстват на събитието.

Майсторски клас „Черноризец Храбър” 2019

Предвижда се провеждане на Майсторския клас от 3 до 7 април 2019 г. в Банкя. Подробности за настаняването ще бъдат обявени по-късно.

Кой може да участва?

Участниците в ХХVІI турнир "Черноризец Храбър":

от 5. клас, постигнали 85 точки или повече;
от 6. клас, постигнали 95 точки или повече;
от 7. клас, постигнали 100 точки или повече;
от 8. клас, постигнали 100 точки или повече,

могат да кандидатстват за участие в Майсторския клас с научен ръководител доц. Ивайло Кортезов. Местата ще се попълват по реда на подаване на заявката.

Как се подава заявление за участие?

Родителите на учениците, желаещи да участват в Майсторския клас, трябва да попълнят заявлението по-долу до 21.12.2018 г. Попълването на заявлението НЕ представлява ангажимент, а само изразява интерес за участие в Майсторския клас. След изтичане на срока за подаване на заявления, ще получите съобщение по имейла, ако сте класирани за участие.

Въпроси във връзка с Майсторския клас можете да задавате на lazarov@math.bas.bg.