Математически турнир "Черноризец Храбър"

Първото издание на турнира е проведено на 1 ноември 1992 г. в чест на Деня на Народните будители. През годините турнирът се е провеждал в Македония, Русия и Казахстан.

Подкрепа на Турнира са оказвали видни наши математици, в това число академиците Благовест Сендов, Борислав Боянов, Петър Кендеров и Стефан Додунеков.

Освен математическо състезание, Турнирът е и повод за целогодишно съпътстващо обучение: провеждат се Майсторски клас Черноризец Храбър, Летен и Есенен математически семинар.

Издават се сборници с материалите от Турнира. Турнирът е и платформа за научни изследвания в областта на математическото образование, а резултатите от тези изследвания са публикувани в авторитетни наши и международни издания.

Участниците са разделени на 6 възрастови групи: 2 клас, 3-4 клас, 5-6 клас, 7-8 клас, 9-10 клас и 11-12 клас.

Участниците в една възрастова група работят по еднакви задачи, но класирането за всеки клас е отделно. Състезанието е под формата на тест с 5 избираеми отговора, който е от 15 задачи за 2 клас, 20 задачи за 3-6 клас, 25 за 7-8 клас и 30 задачи за 9-12 клас.

Турнирът е включен в Календарния план за състезанията на Съюза на математиците в България и МОН.

Турнирът се провежда от Организатори по места. Научна, методическа и организационна координация се осъществява от екип на ИМИ-БАН (Координатори) с ръководител проф. Борислав Лазаров (Национален координатор).

Официалната страница на Турнира е http://www.math.bas.bg/ch. На нея се публикува информация за резултатите на участниците, която съдържа имената, училище и град, клас и получени точки. Родителите на участниците, които не желаят тази информация да бъде публикувана на сайта, трябва да заявят това на Организатора при записване за участие.

Класиране се прави за съответния клас от всеки Организатор. По решение на Организатора това класиране се публикува в определен от Организатора формат. Също по решение на Организатора могат да се издават сертификати за класиране.


Инструкция за работа по темите

1. Време за работа 90 минути (за втори клас - 60 минути). Не се разрешава използване на калкулатори и друга изчислителна техника.

2. Към всяка задача са дадени 5 възможности за отговор. В бланката за отговори срещу номера на всяка задача напишете верния според вас, като използвате една от буквите: А, Б, В, Г, Д.

3. Попълвайте бланката ясно и четливо с ГЛАВНИ ПЕЧАТНИ букви. Двусмислено попълнен или неясен отговор може да се счита за грешен отговор. Ако не можете да намерите отговор, може да не попълвате съответното поле, т.е. да оставите полето срещу номера на задачата празно.

Забележка. Чертежите обикновено не са точни, а само изобразяват описваната в условието конфигурация. Някои задачи изискват познания извън училищния материал. Отговор "никое от тези" се счита за верен, точно когато нито един от отговорите, дадени преди него, не е верен.

Дават се следните точки:

За всички класове:
  • За непопълнен отговор на задача - по 3 точки.
  • За грешен отговор на задача - 0 точки.

2 - 6 клас
  • За верен отговор на всяка задача - по 7 точки.

7 - 8 клас
  • За верен отговор на всяка задача с номер от 1 до 8 включително - по 5 точки.
  • За верен отговор на всяка задача с номер от 9 до 17 включително - по 7 точки.
  • За верен отговор на всяка задача с номер от 18 до 25 включително - по 9 точки.

9 - 12 клас
  • За верен отговор на всяка задача с номер от 1 до 10 включително - по 5 точки.
  • За верен отговор на всяка задача с номер от 11 до 20 включително - по 7 точки.
  • За верен отговор на всяка задача с номер от 21 до 30 включително - по 9 точки.