Институт по математика и информатика - БАН
"Уникредит Булбанк" АД, Клон "Калоян"
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG32 UNCR 7630 3100 1173 36
Основание за плащане: Партида "Черноризец Храбър"
Допълнителни пояснения: Абонамент

Налични са годишни издания със задачите и решенията от Турнирите за всяка от годините 2010 – 2020. Цена на абонамент за отделен годишник е 4 лв. Цената на цяло течение от 11 издания е 30 лв. Плащането става по банков път. Получаването е в ИМИ или по пощата, като пощенските разходи са за сметка на абоната и са 12 лв. за една поръчка.

Есенен математически турнир ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР 1999-2009, 3-6 клас
 • ЕСЕНЕН МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР "Черноризец Храбър"
  3 - 4 клас (2002 - 2009)
  5 - 6 клас (1999 - 2009)
  Изчерпана
Есенен математически турнир ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР 2002-2006, всички класове
 • ЕСЕНЕН МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР "Черноризец Храбър"
  (2002 - 2006)
  Задачи и решения за всички класове


Есенен математически турнир ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР 1992-2001, 9-12 клас
 • ЕСЕНЕН МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР "Черноризец Храбър"
  (1992 - 2001)
  9 - 12 клас

За справки и поръчки: организаторите по места. Количествата са ограничени.