Институт по математика и информатика - БАН
"Уникредит Булбанк" АД, Клон "Калоян"
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG32 UNCR 7630 3100 1173 36
Основание за плащане: Партида "Черноризец Храбър"
Допълнителни пояснения: Такса сертификат

Сертификати


ЗАБЕЛЕЖКА! За участници в дистанционния турнир през 2021 г. сертификатите на английски език ще бъдат изпращани по имейл в PDF формат. Таксата за издаване на такъв сертификат е 5 лв. и се превежда по сметката на ИМИ - БАН.

Драги участници в турнира "Черноризец Храбър",

Институтът по математика и информатика към БАН издава сертификати за достижения в Турнира на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК. Всеки участник може да поръча сертификат за година след 2001-а, в която е участвал.

В зависимост от представянето се издава:

 • Сертификат за участие (Certificate of Participation):
  2 клас - до 60 точки;
  3-6 клас - до 70 точки;
  7-8 клас - до 90 точки;
  9-12 клас - до 110 точки;
 • Сертификат за постижения (Certificate of Achievement):
  2 клас - от 61 до 80 точки;
  3-6 клас - от 71 до 90 точки;
  7-8 клас - от 91 до 110 точки;
  9-12 клас - от 111 до 130 точки;
 • Сертификат за високи постижения (Certificate of High Achievement):
  2 клас - над 81 точки;
  3-6 клас - над 91 точки;
  7-8 клас - над 111 точки;
  9-12 клас - над 131 точки.

На участвалите дистанционно ученици могат да се издават САМО сертификати за участие (Certificate of Participation).

За да получите сертификат, трябва:

 • да преведете по сметката на ИМИ такса за издаване на сертификат, която е 10 лв.(+ 10 лв. пощенски разходи, ако няма да го получавате лично). Не е възможно заплащането да стане в брой в касата;
 • да изпратите имейл на адрес lazarov@math.bas.bg, в който да ни пишете:
  - имената на участника на кирилица и латиница;
  - година, град и в кой клас е бил участникът;
  - името на училището на латиница (по желание);
  - адрес и телефон на получателя.

Сертификат се издава само на участници, фигуриращи в нашите списъци за съответната година. Организаторите си запазват правото да внасят промени в дизайна и съдържанието на сертификатите.