Институт по математика и информатика - БАН
"Уникредит Булбанк" АД, Клон "Калоян"
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG32 UNCR 7630 3100 1173 36
Основание за плащане: Партида "Черноризец Храбър"
Допълнителни пояснения: Такса сертификат

Сертификати


ИЗДАВАНЕТО НА СЕРТИФИКАТИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ВРЕМЕННО СЕ ПРЕУСТАНОВЯВА.