ВАЖНО!


Съпътстващото обучение по Образователна и изследователска програма "Черноризец Храбър" се осъществява под научното и методическо ръководство на екипа, реализиращ програмата. Отговорност за качеството на учебния процес и дидактическите игри носи научният ръководител на съответното мероприятие. Институтът по математика и информатика не е ангажиран с настаняването, охраната, транспорта и здравеопазването на участниците, съответно не носи отговорност за появили се битови, дисциплинарни и други подобни проблеми, които могат да възникнат по време на мероприятията.
Майсторски клас „Черноризец Храбър” 2019

Предвижда се провеждане на Майсторския клас от 3 до 7 април 2019 г. в Банкя. Подробности за настаняването ще бъдат обявени по-късно.

Кой може да участва?

Участниците в ХХVІI турнир "Черноризец Храбър":

от 5. клас, постигнали 85 точки или повече;
от 6. клас, постигнали 95 точки или повече;
от 7. клас, постигнали 100 точки или повече;
от 8. клас, постигнали 100 точки или повече,

могат да кандидатстват за участие в Майсторския клас с научен ръководител доц. Ивайло Кортезов. Местата ще се попълват по реда на подаване на заявката.

Как се подава заявление за участие?

Родителите на учениците, желаещи да участват в Майсторския клас, трябва да попълнят заявлението по-долу до 21.12.2018 г. Попълването на заявлението НЕ представлява ангажимент, а само изразява интерес за участие в Майсторския клас. След изтичане на срока за подаване на заявления, ще получите съобщение по имейла, ако сте класирани за участие.

Въпроси във връзка с Майсторския клас можете да задавате на lazarov@math.bas.bg.ЕСЕНЕН МАТЕМАТИЧЕСКИ СЕМИНАР „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” 2017 г.


Есенният математически семинар Черноризец Храбър се проведе от 1 до 6 септември 2016 г. в град Обзор.

В Семинара могат да участват ученици от 4. до 8. завършен клас.

Учебната програма се проведе от екип с научен ръководител доц. Ивайло Кортезов.
ЛЕТЕН МАТЕМАТИЧЕСКИ СЕМИНАР "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" 2016 г.

Слънчев бряг, 25 - 30 юни 2016 г.
МЕЖДУНАРОДЕН МАЙСТОРСКИ КЛАС 2014 г.

Сандански, 2 - 6 януари 2014 г.

В Международния майсторски клас в гр. Сандански в периода 2-6 януари 2014 г. участваха 76 ученици от 5-7 клас от България и 52-ма ученици от Казахстан (4-8 януари).
ЕСЕНЕН МАТЕМАТИЧЕСКИ СЕМИНАР 2013 г.

Есенният математически семинар, на който се проведе интензивна подготовка за Математическия турнир "Черноризец Храбър", се състоя в близост до Банско от 3 до 8 септември 2013 г.

В семинара участваха ученици от 4. до 8. клас, а занятията се водеха от екипа, организиращ Математическия турнир "Черноризец Храбър".
ЛЕТЕН МАТЕМАТИЧЕСКИ СЕМИНАР 2013 г.

Слънчев бряг, 8-13 юли 2013 г.
МАЙСТОРСКИ КЛАС 2013 г.

Сандански, 2 - 7 януари 2013 г.
ЕСЕНЕН МАТЕМАТИЧЕСКИ СЕМИНАР 2012 г.

Банско, 5-10 септември 2012 г.
ЛЕТЕН МАТЕМАТИЧЕСКИ СЕМИНАР 2012 г.

с научен ръководител доц. д-р Ивайло Кортезов
Слънчев бряг, 11-16 юни 2012 г.
МАЙСТОРСКИ КЛАС 2012 г.

Сандански, 3-8 януари 2012 г.
Семинарите са за ученици от 4. до 7. клас и се провеждат с преподаватели от екипа, организиращ Математическия турнир "Черноризец Храбър".