ЕСЕНЕН МАТЕМАТИЧЕСКИ СЕМИНАР „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” 2017 г.


Есенният математически семинар Черноризец Храбър се проведе от 1 до 6 септември 2016 г. в град Обзор.

В Семинара могат да участват ученици от 4. до 8. завършен клас.

Учебната програма се проведе от екип с научен ръководител доц. Ивайло Кортезов.
ЛЕТЕН МАТЕМАТИЧЕСКИ СЕМИНАР "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" 2016 г.

Слънчев бряг, 25 - 30 юни 2016 г.
МЕЖДУНАРОДЕН МАЙСТОРСКИ КЛАС 2014 г.

Сандански, 2 - 6 януари 2014 г.

В Международния майсторски клас в гр. Сандански в периода 2-6 януари 2014 г. участваха 76 ученици от 5-7 клас от България и 52-ма ученици от Казахстан (4-8 януари).
ЕСЕНЕН МАТЕМАТИЧЕСКИ СЕМИНАР 2013 г.

Есенният математически семинар, на който се проведе интензивна подготовка за Математическия турнир "Черноризец Храбър", се състоя в близост до Банско от 3 до 8 септември 2013 г.

В семинара участваха ученици от 4. до 8. клас, а занятията се водеха от екипа, организиращ Математическия турнир "Черноризец Храбър".
ЛЕТЕН МАТЕМАТИЧЕСКИ СЕМИНАР 2013 г.

Слънчев бряг, 8-13 юли 2013 г.
МАЙСТОРСКИ КЛАС 2013 г.

Сандански, 2 - 7 януари 2013 г.
ЕСЕНЕН МАТЕМАТИЧЕСКИ СЕМИНАР 2012 г.

Банско, 5-10 септември 2012 г.
ЛЕТЕН МАТЕМАТИЧЕСКИ СЕМИНАР 2012 г.

с научен ръководител доц. д-р Ивайло Кортезов
Слънчев бряг, 11-16 юни 2012 г.
МАЙСТОРСКИ КЛАС 2012 г.

Сандански, 3-8 януари 2012 г.
Семинарите са за ученици от 4. до 7. клас и се провеждат с преподаватели от екипа, организиращ Математическия турнир "Черноризец Храбър".