Новини


ПОКАНА до ученици, студенти, учители и изследователи за участие в Международна конференция Динамична математика в образованието, 10.02.2018 г.Прочетете още »

Дейности

Основни научни направления

 • Разработване на учебни модули за извънкласна дейност по математика и на учебни помагала за подготовка за математически състезания. Работа с изявени ученици.
 • Изясняване на възможностите на задачите за засилване на мотивиращото действие за математическо творчество върху изявените ученици.
 • Разработка на концепция, тестове и задачи за обучение на учители в придобиване на компютърни умения и методика на преподаването им.
 • Проучване на възможностите за компютърно моделиране на процеси от широк кръг области (физика, химия, икономика) с използване на числени методи в обучението по информатика и разработване на съответните учебни модули.
 • Разработване на образователни стратегии по математика и информатика на основата на проведени експерименти и анализ.
 • Научно осигуряване на състезания по математика и информатика. Анализ на основните проблеми при подбора на задачи за математически състезания и на подготовката за решаването им.
 • Приложения на математиката и информатиката в хуманитарните науки.
 • Идентификация и мотивация на изявени ученици по математика.
 • Разработка на концепция за електронен курс по математика за 9ти, 10ти, 11ти и 12ти класове.
 • Подготовка на материали и образователна стратегия за използване на Интернет в средното училище.
 • Разработване на стратегии за оценяване и диагностика в математическото образование.
 • Разработване на модели в математическото образование и дидактични технологии.

 

 

Виртуален
училищен
кабинет по
математика

 

Квалификационни
курсове за
учители

 
Последна актуализация 10-12-2017