Секция Образование по математика и информатика - ИМИ
 
Новини


Прочетете още »

Членове на секция "Образование по математика и информатика"

bullet

проф. д-р Борислав Лазаров - Ръководител на секцията

bullet

проф. д-р Тони Чехларова

bullet

доц. д-р Ивайло Кортезов

bullet

гл. ас. д-р Георги Гачев

bullet

Албена Василева - секретар

bullet

Мария Браухле

bullet

Наталия Нешева

bullet

Невена Събева-Колева


bullet

проф. д-р Кирил Банков - асоцииран член

bullet

доц. д-р Евгения Сендова - асоцииран член

 

 

Виртуален
училищен
кабинет по
математика

 

Квалификационни
курсове за
учители

 
Последна актуализация 14-05-2023