Секция Образование по математика и информатика - ИМИ 
 


Новини
Покана за SCIENTIX AMBASSADORS - http://www.scientix.eu/call-for-sa-2021-2022


Прочетете още »

Новини


Покана за SCIENTIX AMBASSADORS

20-09-2021

Покана за Scientix Ambassadors

Scientix кани динамични, мотивирани и креативни учители да се присъединят към състава на Посланиците на Scientix, който вече наброява 849 учители, избрани в предишните издания на проекта. Посланиците на Scientix са учители от цял свят, които желаят да помогнат за разпространението на идеите на Scientix и за обмен на добри практики и знания между всички участници в сферата на STEM образованието.

Повече за начина на кандидатстване и критериите за оценяване можете да научите тук.

Срок за кандидатстване: 23 ноември 2021 г.


 

Покана за участие в международна конференция ДИНАМИЧНА МАТЕМАТИКА В ОБРАЗОВАНИЕТО

08-01-2021

ПОКАНА

до ученици, студенти, учители и изследователи за участие в международна конференция

ДИНАМИЧНА МАТЕМАТИКА В ОБРАЗОВАНИЕТО

14 февруари 2021 г.


 

Анкета

03-12-2020

Анкета за практиките и използването на образователни технологии, насочена към учители от началните и средните училища

Тази анкета се поддържа от Scientix, общността за научно образование в Европа, Amgen Teach и STEM Alliance и е разработен от EUN Partnership AISBL.

survey on teachers’ practices and use of educational technologies

Насочена е към учителите от началните и средните училища (ученици на възраст от 3 до 21 години). Тя цели да събере информация за образователните технологии, които сте използвали в седмиците след началото на пандемията от COVID-19, проблемите, които сте срещнали, решението, което сте намерили и препоръките, които бихте искали да споделите.


 

Уебинар "Да наблюдаваме и мислим"

20-08-2020

Уебинар на тема "Да наблюдаваме и мислим" по проект "Образование с наука" ще се проведе за ученици от начален курс, техните родители и учители, с използване на ресурси от Виртуален училищен кабинет по математика

21 август 2020 г.
начало: 11 ч.
продължителност: 45 мин.
проект "Образование с наука"
вход свободен

Адрес на стаята: https://bren.adobeconnect.com/telemath/


 

Математическо образование в условията на извънредно положение

16-03-2020


Секция „Образование по математика и информатика“ предприема следните мерки за подпомагане на математическото образование в неприсъствените дни в училище, по повод на извънредно положение в страната:

1. Разпространение на ресурси със свободен достъп и осигуряване на подкрепа на учители, ученици и родители за използването им;

2. Осигуряване на свободен достъп на налични ресурси;

3. Разработване на нови ресурси и дейности в помощ на дистанционното обучение;

4. Извършване на научно изследване, свързано с проверка на ефективността на прилаганите дидактически модели на дистанционно обучение в училищното образование.


Във "Виртуалния училищен кабинет по математика" можете да намерите теми, файлове, видеоматериали, презентации, теми от състезания, публикации и др. За удобство, долу по класове ще дадем връзки към теми, които се изучават в момента.

Предучилищна подготовка

1. клас

2. клас

3. клас

4. клас

5. клас

6. клас

7. клас

8. клас

9. клас

10. клас

11. клас

12. клас


Състезания


Проектна работа


Разгледайте страницата ни с РЕСУРСИ


Технологични препоръки

Контролна бланка за проверка на техническата готовност за уебинар– виж Фиг. 3.

Уебинарът в подкрепа на Steam обучението в клас

 

Архив »

 

 

Виртуален
училищен
кабинет по
математика

 

Квалификационни
курсове за
учители

 
Последна актуализация 15-12-2018