Секция Образование по математика и информатика - ИМИ
 
Новини


Прочетете още »

Полезни и интересни материали за учители по математика и информатика

Добри практики в образованието по математика и ИТ за развиване на ключови компетентности

30-12-2018

1. Увод

2. Ангелова, Р. Паркетиране на равнината или диалози на математиката с изкуството

3. Браухле, М. Всичко започна с едно стихотворение и завърши с много усмивки

4. Вълкова, Д. Визуални феномени - интерактивно приложение на динамичен софтуер в училище

5. Зарева, Ц. Сечения и сенки с AutoCAD в дескриптивната геометрия

6. Илиева, Р. Моделиране на калейдоскоп

7. Кокинова, С. Предизвикателства в четириъгълник или експерименти по математика – защо не!

8. Коцева, М. Интерактивност чрез Excel

9. Кунчева, Д. С мишка в ръка

10. Куюмджиева, Б. Така го усещам

11. Пенчева, Г. Малките математици опазват природата

12. Петков, И. За общуването и изследователския подход в часовете по ИТ

13. Стефанова, Е. Всичко започна с триъгълника на Паскал

14. Стоянова, Н., Раданов Р. Как да използваме остатъка при деление

15. Христозова, Н. Геометрия и моден дизайн

16. Цветкова, Н. Динамична математика с GeoGebra

17. Цвятков, Д. Симетричните функции в помощ на физичните явления

18. Gortcheva, I. Visualizing mathematical word problems

 
NOMAD - Nordic Studies in Mathematics Education

24-06-2010

NOMAD - Nordic Studies in Mathematics Education (Скандинавски изследвания по математическо образование) е списание за изследвания и разработки в областта на образованието по математика, предназначено за интересуващите се от развитието на тази област в скандинавските страни - Дания, Финландия, Исландия, Норвегия и Швеция. От 2010 г. NOMAD се публикува и онлайн като e-NOMAD. Всички статии - от том 1 (1993 г.) досега - могат да се четат и изтеглят като pdf файлове. Пълнотекстовото търсене в архива на NOMAD е свободно достъпно (вж. Search in e-NOMAD), но изтеглянето на пълния текст е разрешено само за абонати.

 
"Стереометрия в света на DALEST"

06-06-2010

Книгата "Стереометрия в света на DALEST" съдържа основни резултати и разработки от проекта DALEST (Разработване на активна среда за изучаване на стереометрия), съфинансиран от ЕС по програмата Socrates.

 
Нова книга: "Теории на математическото образование"

06-06-2010

Излезе от печат нова книга "Теории на математическото образование" (на английски) на издателство Springer. Съдържанието на книгата можете да видите тук.

 
Сборник избрани доклади от ICME 11 (на английски)

06-06-2010

Сборник избрани доклади от Тематична група 24: Изследвания на дейностите в класната стая на ICME 11 (Международен конгрес по математическо образование), проведен в Мексико през 2008 г.

 
Ново електронно списание по математическо образование Open Mathematical Education Notes

12-04-2010

Електронното списание Open Mathematical Education Notes се издава от Научното дружество на математиците на Баня Лука за насърчаване на изследванията в математическото образование от Международния математически виртуален институт.

 
Сайт с ресурси по интерактивна математика

06-03-2010

Математически сайт http://www.cut-the-knot.org/, съдържащ материали по интерактивна математика

 
Европейски проект Intergeo

05-02-2010

По проекта се разработва платформата Intergeo, съдържаща ресурси по интерактивна геометрия

 
Трето издание на онлайн списанието Educational Designer

24-01-2010

Списанието се издава от ISDDE (Международно общество за проектиране и развитие в образованието). Броят на списанието можете да прочетете на www.educationaldesigner.org.

 
InnoMathEd - Първи семинар за учители - 4-5 септември 2009 г.

02-10-2009

Материали от Първия семинар за учители по проекта InnoMathEd - Innovations in Mathematics Education.

 
Налична литература от важно изследване

02-09-2009

Обобщение на изследване за това как децата изучават математика вече е редактирано и може да се намери на сайта на Фондация "Нюфийлд".

 
Специален брой на Human Development 2009, Vol. 52, No. 2

28-06-2009

Специален брой на Human Development 2009, Vol. 52, No. 2: Giving Meaning to Mathematical Signs: Psychological, Pedagogical and Cultural Processes

 
First in Math - математическа програма-игра за ученици от 1-8 клас

28-06-2009

First in Math - математическа програма-игра за ученици от 1-8 клас

 
A Review of Four High-School Mathematics Programs

21-04-2009

"Преглед на четири програми по математика за средното училище" - статия от Гершон Харел, Калифорнийски университет, Сан Диего (на английски)
Още »
 
"Science in School" - европейско списание за обучение по природни науки

21-04-2009


Още »
 
Идентифициране и култивиране на изключителни математически таланти(pdf)

21-03-2009

Статия от Titu Andreescu, Joseph A. Gallian & Janet E. Mertz за откриването на млади математически таланти в САЩ. (на английски)
 
The World Math Day 2009

23-02-2009

Интересен сайт, на който ученици от цял свят играят и се състезават в реално време един срещу друг в различни аритметични игри. За участие в игрите могат да се регистрират училища, класове или отделни участници.
 
Полезни ресурси

23-02-2009

The Association for Childhood Education International
Facing the Future
Prufrock Press
National Association of Gifted Children
 
The Last Professor

23-02-2009

Статия от Stanley Fish
 
Доказателство чрез компютър

27-01-2009

Използване на компютри за проверка на математически доказателства
Още »
 
A Nation Deceived - Translated into Seven Languages

27-01-2009

Още »
 

 

 

Виртуален
училищен
кабинет по
математика

 

Квалификационни
курсове за
учители

 
Последна актуализация 14-05-2023