В ресурсното осигуряване на дейностите на УчИМИ, освен Учредителите, се включват и редица други организации. Без тяхната помощ Ученическият институт не би могъл да изпълни предвидената програма. Най-искрена благодарност дължим на:
 • Държавна агенция за младежта и спорта чрез инициативата "Програма за младежки дейности 2007 - 2008г."
 • “Информационно обслуждане” АД 
 • Фондация “Хемимонт”
 • Фондация “Бъдеще за България”
 • “Сирма АИ” ЕАД
 • Община Варна
 • Община Габрово
 • “Прима С Тур” ООД Габрово
 • Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”
 • Международен колеж Албена
 • Лабораторията по телематика при БАН
 • Шуменски университет “Еп. Константин Преславски”
 • МГ “Д-р Петър Берон”, Варна
 • ОМГ “Акад. Кирил Попов”, Пловдив
 • ФМИ при Софийски университет “Св. Кл. Охридски”
 • ФМИ при Пловдивски университет “П. Хилендарски”
 • Фондация “Александър фон Хумболт”, Германия
 • "Транстриумф холдинг" АД, гр. Варна
 • "Софийска вода" АД
 • Американски университет в България, Благоевград
 • Община Благоевград
 • Американски колеж в София
 • Община Враца
 • ПМГ "Акад. Иван Ценов", Враца
 • Община Пазарджик
 • МГ "Константин Величков", Пазарджик
В научното осигуряване на дейностите на УчИМИ се включват и работят с голямо желание редица изтъкнати специалисти от Института по математика и информатика при БАН, от Факултета по математика и информатика при Софийски университет “Св. Кл. Охридски” и при Пловдивски университет “П. Хилендарски”. Убедени сме, че днешните млади участници в УчИМИ ще се отблагодарят за тези грижи, като на свой ред един ден подпомогнат израстването на бъдещите млади научни кадри. Save Save

               

В ресурсното осигуряване на дейностите на УчИМИ, освен Учредителите, се включват и редица други организации. Без тяхната помощ Ученическият институт не би могъл да изпълни предвидената програма. Най-искрена благодарност дължим на:
 • Държавна агенция за младежта и спорта чрез инициативата "Програма за младежки дейности 2007 - 2008г."
 • “Информационно обслуждане” АД 
 • Фондация “Хемимонт”
 • Фондация “Бъдеще за България”
 • “Сирма АИ” ЕАД
 • Община Варна
 • Община Габрово
 • “Прима С Тур” ООД Габрово
 • Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”
 • Международен колеж Албена
 • Лабораторията по телематика при БАН
 • Шуменски университет “Еп. Константин Преславски”
 • МГ “Д-р Петър Берон”, Варна
 • ОМГ “Акад. Кирил Попов”, Пловдив
 • ФМИ при Софийски университет “Св. Кл. Охридски”
 • ФМИ при Пловдивски университет “П. Хилендарски”
 • Фондация “Александър фон Хумболт”, Германия
 • "Транстриумф холдинг" АД, гр. Варна
 • "Софийска вода" АД
 • Американски университет в България, Благоевград
 • Община Благоевград
 • Американски колеж в София
 • Община Враца
 • ПМГ "Акад. Иван Ценов", Враца
 • Община Пазарджик
 • МГ "Константин Величков", Пазарджик
В научното осигуряване на дейностите на УчИМИ се включват и работят с голямо желание редица изтъкнати специалисти от Института по математика и информатика при БАН, от Факултета по математика и информатика при Софийски университет “Св. Кл. Охридски” и при Пловдивски университет “П. Хилендарски”. Убедени сме, че днешните млади участници в УчИМИ ще се отблагодарят за тези грижи, като на свой ред един ден подпомогнат израстването на бъдещите млади научни кадри. Save Save