В ресурсното осигуряване на дейностите на УчИМИ, освен Учредителите, се включват и редица други организации. Без тяхната помощ Ученическият институт не би могъл да изпълни предвидената програма. Най-искрена благодарност дължим на:
  • Държавна агенция за младежта и спорта чрез инициативата "Програма за младежки дейности 2007 - 2008г."
  • “Информационно обслуждане” АД 
  • Фондация “Хемимонт”
  • Фондация “Бъдеще за България”
  • “Сирма АИ” ЕАД
  • Община Варна
  • Община Габрово
  • “Прима С Тур” ООД Габрово
  • Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”
  • Международен колеж Албена
  • Лабораторията по телематика при БАН
  • Шуменски университет “Еп. Константин Преславски”
  • МГ “Д-р Петър Берон”, Варна
  • ОМГ “Акад. Кирил Попов”, Пловдив
  • ФМИ при Софийски университет “Св. Кл. Охридски”
  • ФМИ при Пловдивски университет “П. Хилендарски”
  • Фондация “Александър фон Хумболт”, Германия
  • "Транстриумф холдинг" АД, гр. Варна
  • "Софийска вода" АД
  • Американски университет в България, Благоевград
  • Община Благоевград
  • Американски колеж в София
  • Община Враца
  • ПМГ "Акад. Иван Ценов", Враца
  • Община Пазарджик
  • МГ "Константин Величков", Пазарджик
В научното осигуряване на дейностите на УчИМИ се включват и работят с голямо желание редица изтъкнати специалисти от Института по математика и информатика при БАН, от Факултета по математика и информатика при Софийски университет “Св. Кл. Охридски” и при Пловдивски университет “П. Хилендарски”. Убедени сме, че днешните млади участници в УчИМИ ще се отблагодарят за тези грижи, като на свой ред един ден подпомогнат израстването на бъдещите млади научни кадри. Save Save

               

В ресурсното осигуряване на дейностите на УчИМИ, освен Учредителите, се включват и редица други организации. Без тяхната помощ Ученическият институт не би могъл да изпълни предвидената програма. Най-искрена благодарност дължим на:
  • Държавна агенция за младежта и спорта чрез инициативата "Програма за младежки дейности 2007 - 2008г."
  • “Информационно обслуждане” АД 
  • Фондация “Хемимонт”
  • Фондация “Бъдеще за България”
  • “Сирма АИ” ЕАД
  • Община Варна
  • Община Габрово
  • “Прима С Тур” ООД Габрово
  • Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”
  • Международен колеж Албена
  • Лабораторията по телематика при БАН
  • Шуменски университет “Еп. Константин Преславски”
  • МГ “Д-р Петър Берон”, Варна
  • ОМГ “Акад. Кирил Попов”, Пловдив
  • ФМИ при Софийски университет “Св. Кл. Охридски”
  • ФМИ при Пловдивски университет “П. Хилендарски”
  • Фондация “Александър фон Хумболт”, Германия
  • "Транстриумф холдинг" АД, гр. Варна
  • "Софийска вода" АД
  • Американски университет в България, Благоевград
  • Община Благоевград
  • Американски колеж в София
  • Община Враца
  • ПМГ "Акад. Иван Ценов", Враца
  • Община Пазарджик
  • МГ "Константин Величков", Пазарджик
В научното осигуряване на дейностите на УчИМИ се включват и работят с голямо желание редица изтъкнати специалисти от Института по математика и информатика при БАН, от Факултета по математика и информатика при Софийски университет “Св. Кл. Охридски” и при Пловдивски университет “П. Хилендарски”. Убедени сме, че днешните млади участници в УчИМИ ще се отблагодарят за тези грижи, като на свой ред един ден подпомогнат израстването на бъдещите млади научни кадри. Save Save