ЛИШ е лятна изследователска школа за талантливи ученици с изявен интерес в областта на математиката, информатиката и информационните технологии. Школата съчетава най-добрите практики от водещи програми за изследователска работа на ученици от средното училище, като RSI (престижна международна изследователска школа, която се провежда в MIT в продължение на 6 седмици през лятото), с уникалните възможности на  една динамична среда за обучение. Учениците работят с научни ръководители (ментори), които обикновено са учени от Българската академия на науките, бивши възпитаници на УчИМИ – студенти в едни от най-добрите университети  в света по математика и информатика. Представители на частния бизнес от IT сферата също участват в школата като лектори и ментори. Всеки ученик работи по индивидуална  научно-изследователска тема от предизвикателни, но интересни области като комбинаторика, теория на числата, компютърни науки, моделиране, софтуерно разработване, роботика и други. Програмата включва лекции по актуални научни проблеми и модерни технологии, срещи с представители на сектора и различни академични институции, обучение по soft skills и дискусии по важни въпроси, като етика в науката, отговорна научно-изследователска работа и иновации.

Посете сайта на Лятната изследователска школа