Адрес

София 1113
ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8
Институт по математика и информатика
За УчИМИ

E-mail

hssimi2001@gmail.com
srs@math.bas.bg - за Международната лятна школа

Телефони

Аделина Радева - координатор
02/979-38-37

Албена Василева - координатор
02/979-28-38
0888-67-45-99