Ученическият институт по математика и информатика извършва селекцията на българските участници в престижната шестседмична лятна школа на Масачузетския технологичен институт – Research Science Institute (RSI). Кандидатите са сред участниците в конференциите на УчИМИ, получили грамоти за отлично представяне, които не са в последния гимназиален клас.

За да се съобрази с графика на дейностите в RSI и да даде възможност на номинираните български участници да подадат документите си до началото на декември, от 2022 г. УчИМИ вече провежда интервюто през м. ноември (до 2021 г. интервюто се провеждаше през януари – февруари, а документите се подаваха до края на февруари). Кандидатите отговарят предварително писмено, на английски език, на част от въпросите, включени във формуляра за кандидатстване за школата. Те трябва да представят и препоръка от поне един свой учител.

Интервюто се провежда на английски език. Журито се състои от специалисти по математика и информатика от ИМИ – БАН и сродни институции, които задават въпроси за професионалните интереси и хобитата на кандидатите, за да придобият впечатление за техните научни интереси, общата им култура и умението да общуват на английски език.  Като наблюдатели се канят и представители на фондациите, спонсориращи УчИМИ. Участници в RSI от предишни години подкрепят новите кандидати в интервюто.

БЪЛГАРСКИТЕ УЧАСТНИЦИ В RSI:

2023

Радостин Чолаков, 11. клас, МГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив
Деян Хаджи-Манич, 11. клас, МГ „Д-р Петър Берон“, Варна

2022

Илияс Номан, 11. клас, СМГ „Паисий Хилендарски“, София

2021

Ангел Райчев, 11. клас, 125 СУ „Боян Пенев“, София
Христо Тодоров, 11. клас, ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, Кюстендил

2020

Никола Стайков, 11. клас, СМГ „Паисий Хилендарски“, София
Виктор Колев, 11. клас, СМГ „Паисий Хилендарски“, София

2019

Димитър Чакъров, 11. клас, МГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив
Антоан Георгиев, 11. клас, ПМПГ „Св. Климент Охридски“, Монтана

2018

Чавдар Лалов, 11. клас, МГ „Гео Милев“, Плевен
Николай Пашов, 11. клас, 91. НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“, София

2017

Таня Оцетарова, 11. клас, МГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив
Иван Д. Иванов, 11. клас, Американски колеж в София

Когато успехът на всеки друг е и твой успех  – илюстриран репортаж за RSI 2017 от Жени Сендова

2016

Дона-Мария Иванова, 11. клас, МГ „Баба Тонка“, Русе
Димитър Карев, 11. клас, ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, Хасково

2015

Кристиан Георгиев, 11. клас, ОМГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив
Христо Стайков, 11. клас, МГ „Д-р Петър Берон“, Варна

2014

Петър Гайдаров, 11. клас, ОМГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив
Христо Стоянов, 11. клас, СМГ „Паисий Хилендарски“, София

2013

Румен Данговски, 11. клас, СМГ „Паисий Хилендарски“, София
Николай Стоянов, 11. клас, СМГ „Паисий Хилендарски“, София

2012

Валерия Станева, 10. клас, МГ „Д-р Петър Берон“, Варна
Калина Петрова, 11. клас, ОМГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив

2011

Станислав Атанасов, 11. клас, ОМГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив
Тодор Марков, 11. клас, СМГ „Паисий Хилендарски“, София

2010

Катерина Велчева, 11. клас, ПМГ „Нанчо Попович“, Шумен
Рафаел Рафаилов, 10. клас, СМГ „Паисий Хилендарски“, София

2009

Георги Керчев, 11. клас, СМГ „Паисий Хилендарски“, София
Ангел Николов, 10. клас, НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, София

2008

Галин Статев, 11. клас, НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, София
Катрина Евтимова, 11. клас, СМГ „Паисий Хилендарски“, София

2007

Боян Петров, 11. клас, ОМГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив
Никола Чипев,
 11. клас, НПМГ „Акад. Любомир Чакалов”, София

2006

Владимир Маринов, 10. клас, НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, София
Тодор Биларев, 10. клас, НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, София

2005

Веселин Кулев, 11. клас, МГ “Д-р Петър Берон”, Варна
Владислав Петков, 10. клас, НПМГ “Акад. Л. Чакалов”, София

2004

Александър Йорданов Симеонов, 10. клас, МГ “Д-р П. Берон”, Варна
Антони Красимиров Рангачев, 11. клас, СМГ “Паисий Хилендарски”, София

2003

Веселин Димитров, 10. клас, НПМГ “Акад. Л. Чакалов”, София
Тодор Колев, 11. клас, НПМГ “Акад. Л. Чакалов”, София

2002

Людмил Антонов, 11. клас, ОМГ „Акад. К. Попов“, Пловдив
Ива Рашкова, 11. клас, МГ „Баба Тонка“, Русе

2001

Калоян Славов, 10. клас, НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, София
Елеонора Енчева, 10. клас, ПМГ „В. Друмев“, Велико Търново