Discover the world of mathematics and science
Mascil Logo
mathematics and science for life
Пулсиращо сърце

Пулсиращо сърце или Дизайнерът и математиката


Как да създадем сърце и как да организираме пулсирането му, за да направим специална валентинка? Ще използваме GeoGebra.

Документи

Професионална сфера

 

Аспекти

Контекст

 

Роля

 

Задание

 

Сродна професия

Дизайнер

Изследователски подход

 

Аспекти

- Изследване на ситуации ✓
- Планиране на изследванията
- Систематично експериментиране
- Интерпретиране и оценяване ✓
- Представяне на резултати ✓


Предмет

- Математика ✓
- Биология
- Физика
- Химия
- Инженерни технологии

Целева група

- Основно образование
- Средно образование ✓
- Професионално образование

Възраст: 11-18

Партньор по проекта: България


Сайт
Оригинален сайт mascil

Сайт
ИНСТРУМЕНТАРИУМ за професионално развитие на учители


Бюлетин на mascil

Ресурси
Нови ресурси