Секция Образование по математика и информатика - ИМИ
 
Новини


Прочетете още »

Курс за учители "Внедряване и използване на изследователския подход"

Разград, 5 юни 2017 г.

bullet Участници

Атанас Богословов
Биана Тодорова
Виждан Мюзекярова
Галя Владова
Дария Трифонова
Иван Иванов
Катя Минкова
Катя Димитрова
Красимира Русева
Лъчезар Лазаров
Милена Костадинова
Наташа Иванова
Павлинка Иванова
Петър Петров
Петя Николаева
Радинка Цанкова
Силвия Спасова
Цветан Пенев
Цветомира Петкова
Ширин Емин-Гариб
Юлия Иванова-Харизанова


 

 

Виртуален
училищен
кабинет по
математика

 

Квалификационни
курсове за
учители

 
Последна актуализация 14-05-2023