Секция Образование по математика и информатика - ИМИ 
 

Новини
Покана за уебинари по проекта Scientix


Прочетете още »

Квалификационен курс

"Изследователски подход в образованието по математика"

Боровец, 10-11 април 2017 г.

bullet ПРОГРАМА

10 април 2017 г.

Европейски образователни проекти: Петър Кендеров, Евгения Сендова, Тони Чехларова. Довиждане, Mascil! Здравей, Scientix3! (Конференцията Educating the Educators II )

Toni Chehlarova, Petar Kenderov, Evgenia Sendova. A European network for professional development of teachers (and the role of IMI–BAS as a centre for inquiry based mathematics and informatics education)

П. Кендеров, Т. Чехларова, Е. Сендова: Изследователски подход в математическото образование: добри практики

Е. Стефанова: Нашата математика

Д. Веселинова: Обикновени дроби - динамични, забавни, ... вкусни

Н. Христозова: Практическо приложение на рационалните числа

Д. Василева: Оценка на ловни трофеи - измерване обема на рогата на сръндак


11 април 2017 г.

П. Кендеров, Т. Чехларова, Г. Гачев: Изследователски подход в математическото образование: ресурси във Виртуалния училищен кабинет по математика

С. Кокинова: Да докажем тригонометрично тъждество с ... ГеоГебра?

Д. Вълкова, М. Вълков: Използване на динамичен софтуер в техническото чертане http://chertane.valkova.info/

К. Черкезова: Математика и изкуство

Н. Барова: Комбинирай и се забавлявай - комбинаторни задачи І-ІV клас

М. Браухле: STEM Discovery Week 2017 

 

Виртуален
училищен
кабинет по
математика

 

Квалификационни
курсове за
учители

 
Последна актуализация 15-12-2018