СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ


ИЗВЪНРЕДНА МАТЕМАТИКА


Съюзът на математиците в България създава нова рубрика
"Извънредна математика", в която ще се публикуват
материали и линкове, свързани с олимпиади по математика и
математическа литература за ученици. Приятна работа!


Голяма част от материалите, разработени през последните години,
са по програмите на МОН и БАН "Образование с наука" (от 2019 г.)
и "Въвеждане на съвременни методи в образованието
и работата с младите таланти“ (2017-2019 г.).

Задача на деня (след 9:00 ч.):

Задача на деня за 7.-8. клас (след 9:00 ч.):

   

Задача на деня за 4.-6. клас (след 9:00 ч.):

   

За по-малките:

Състезания:

Списания:

Статии:

Лекции:

Книги:

Други ресурси:

 

 


Посещения:
Последна промяна на страницата: 05-04-2020