СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ


ИЗВЪНРЕДНА МАТЕМАТИКА
16.03.-10.05.2020 г.

45 200 посещения

Съюзът на математиците в България създава нова рубрика „Извънредна математика“,
в която ще се публикуват материали и линкове, свързани с олимпиади
по математика и математическа литература за ученици. Приятна работа!

Голяма част от материалите, разработени през последните години, са по програмите
на МОН и БАН „Образование с наука“ (от 2019 г.) и „Въвеждане на съвременни методи
в образованието и работата с младите таланти“ (2017-2019 г.).

Тема на седмицата: 13.04.-10.05.2020 г.

Задача на деня: 18.03.-12.04.2020 г.

Задача на деня за 7.-8. клас: 30.03.-10.05.2020 г.

Задача на деня за 4.-6. клас: 30.03.-10.05.2020 г.

За по-малките:

Състезания:

Списания:

Статии:

Лекции:

Книги:

Други ресурси:

 

 


Последна промяна на страницата: 11-05-2020