Опис на снимките от архив No.104К
(според Инвентарен опис No.1)


Отварянето на сканираните снимки изисква Adobe Acrobat Reader.
Ако го нямате, може да изтеглете безплатно копие оттук.

Снимка от архивна единица No. Название Анотация Дигитално изображение
10 Две черно-бели снимки на М.Дринов Бюст, цивилно облекло; сканирано е лицето на снимките;
Размер: 11х9 см.;
Крайни дати: б.д.
Download PDF
Снимка No.1
Download PDF
Снимка No.2
11 Една черно-бяла снимка на майката на М.Дринов Бюст, копие; сканирано е лицето на снимката;
Размер: 12х8 см.;
Крайни дати: б.д.-б.м.
Download PDF
Снимка No.3
12 Една черно-бяла снимка на жената на М.Дринов Бюст; сканирано е лицето на снимката;
Размер: 13х8 см.;
Крайни дати: б.д.-б.м.
Download PDF
Снимка No.4
13 Една черно-бяла снимка на родната къща на М. Дринов в Панагюрище Сканирано е лицето на снимката;
Размер: 13х8 см.;
Крайни дати: б.д.-б.м.
Download PDF
Снимка No.5
14 Снимка с изглед от Панагюрище, родният град на М.Дринов Сканирано е лицето на снимката;
Размер: 13х8 см.;
Крайни дати: б.д.-б.м.
Download PDF
Снимка No.6
15 Снимка на Александър Маринов Дринов, син на проф.М.Дринов Цяла фигура, сканирано е лицето на снимката;
Размер: 15х10 см.;
Крайни дати: 12.1882г., Харков
Download PDF
Снимка No.7
Временно липсва в архива
16 Снимка на брат на М.Дринов с жена му Размер: 14х9 см., сканирано е лицето на снимката;
Крайни дати: б.д.-б.м.
Download PDF
Снимка No.8
17 Снимка на бюста на М.Дринов в Панагюрище Размер: 13х8 см., сканирано е лицето на снимката;
Крайни дати: б.д.-б.м.
Download PDF
Снимка No.9
18 Старият гроб на проф.М.Дринов в Софийските гробища Пред кръста е Панчо Шопов;
Размер: 23х17 см., сканирано е лицето на снимката;
Крайни дати: 05.1940г.,София.
Download PDF
Снимка No.10
19 Снимка на Нешо Бончев Цяла фигура. Цивилно облекло.
Размер: 13х8 см., сканирано е лицето на снимката;
Крайни дати: б.д.-б.м.
Download PDF
Снимка No.11
20 Снимка на Найден Дринов Бюст. Цивилно облекло.
Размер: 9х6 см., сканирано е лицето на снимката;
Крайни дати: б.д.-б.м.
Download PDF
Снимка No.12
21 Обща снимка на М.Дринов, Н.П.Кондаков, Лавров, Ягич, Пипин, Шахматов Цели фигури. Цивилно облекло.
Размер: 28х20 см., сканирано е лицето на снимката;
Крайни дати: 18.12.1909г.-б.м.
Download PDF
Снимка No.13
22 Илюстрована паметна картичка за Ян Хус Сканирано е лицето на снимката;
Крайни дати: б.д.-б.м.
Download PDF
Снимка No.14
23 Снимка на българчета-студенти от Московския университет Сканирано е лицето на снимката;
Крайни дати: 25.05.1861г.
Download PDF
Снимка No.15