EdSience_LogoSymbol_rgb
EdSience_LogoText_rgb

Проект на УчИМИ по програмата „Образование с наука“

Съвместната програма „Образование с наука“ на Министерството на образованието и науката и Българската академия на науките си поставя за цел да подобри информираността и достъпа на учениците, учителите и работещите в сферата на образованието до институтите и музеите на БАН. Въвеждането на иновативни практики и методи в обучението е от първостепенна важност за образованието, като същевременно предоставя възможност на българските учени, работещи в Академията, да споделят своя опит и да предизвикат у учениците интерес към науката.

>>>