Жени Сендова, RSI 2020

Единадесетокласникът от СМГ Виктор Колев, който тази година е един от двамата български участници в престижната международна лятна школа Research Science Institute (RSI’20), постигна забележителен успех със своята разработка на тема „Към абстрактно логическо мислене в невронни мрежи“, класирана измежду най-добрите 5 писмени разработки и най-добрите 10 устни представяния. Виктор работи по проекта си под ръководството на д-р Светлин Пенков от Sciro research и Димитър Василев от Microsoft.

Виктор Колев

Вторият ни участник – Никола Стайков, единадесетокласник от СМГ, също се представи много добре с математически проект, свързан с размера на обединения на кръгове върху крайни полета, под ръководството на Elia Portnoy, докторант в Масачузетския технологичен институт. Неговата разработка направи впечатление с оригинална интерпретация и визуализация на абстрактни математически понятия.

Шестседмичната изследователска школа за ученици Research Science Institute се организира съвместно от Center for Excellence in Education и MIT и се провежда за 37-ма поредна година. Тази година школата се проведе дистанционно, но това не попречи на 84-мата участници от САЩ, Европа, Азия и Австралия да работят усилено със своите ментори и да завържат трайни професионални и лични приятелства.

Никола Стайков

Сериозно бе българското участие сред менторите (научни ръководители) в школата: Иван Держански (ИМИ-БАН), Олена Сирюк (ИМИ-БАН), Станислав Харизанов (ИМИ и ИИКТ-БАН), Светослав Марков (ИМИ-БАН), Константин Делчев (ИМИ-БАН), Меглена Лазарова (ТУ София), Стефан Радев (ИМех-БАН), випускниците на УчИМИ – д-р Катерина Велчева (наскоро защитила своята докторска степен по математика в Станфордския университет), Ивайло Желев (студент в Грьонингенския университет), Йордан Цветков (Единбургски университет), Петър Гайдаров (студент в Кеймбридж), Тодор Марков , Румен Данговски (докторант в MIT) и докторантът от Харвард Алекс Атанасов.

Във финалната фаза на редактиране на рефератите и оценяване на проектите се включиха още випускници на УчИМИ: д-р Катерина Велчева, Костантин Делчев, Петър Гайдаров, Станислав Атанасов, Калина Петрова, Румен Данговски, Рафаел Рафаилов.

Благодарности на тези млади хора, които години след „изкласяването“ си от УчИМИ, продължават да предават щафетата на следващото поколение кандидати да влязат в „кожата“ на учени!

Участието на българските младежи в RSI през последните години се подпомага от Фондация „Америка за България“.