От 27 юли до 15 август 2020 г. в ще се проведе Двадесетата Лятна изследователска школа по математика и информатика (ЛИШ’20). Школата се организира ежегодно от Ученическия институт по математика и информатика (УчИМИ) от 2001 г. насам и в нея могат да участват талантливи ученици с изявен интерес към математиката, информатиката и информационните технологии.

Откриването на Двадесетата лятна изследователска школа по математика и информатика на УчИМИ ще се състои виртуално на 27 юли 2020 г. (понеделник) от 11:00 часа тук (Meeting ID: 862 2982 4562, Passcode: 718544).

За пета поредна година школатаприема и международни участници. Тази година в научния форум ще участват 31 ученици от България, Индия, Казахстан, Русия и САЩ. Те ще работят самостоятелно или в съавторство с друг участник върху индивидуален проект по конкретна тема. Учениците ще бъдат подпомагани и насочвани от ментори – млади учени, бивши възпитаници на УчИМИ, днес – студенти в престижни университети, учени от Института по математика и информатика към БАН. Ученическите разработки ще бъдат представени на семинар през последната седмица на школата.

ЛИШ е школа, която съчетава най-добрите практики от водещи програми за изследователска работа на ученици от средното училище, като RSI (престижна международна школа, която се провежда в MIT), с уникалните възможности на една динамична среда за обучение. Научната програма на ЛИШ’20 ще включва и лекции, изнесени от водещи специалисти в съответните области.

Школата се провежда с помощта на Фондация “Америка за България”, програмата “Образование с наука” на МОН и БАН, учредителите на УчИМИ – Съюза на математиците в България, фондация „Еврика“, Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“, Института по математика и информатика към БАН, Американска фондация за България.