СЕДЕМНАДЕСЕТА
ЛЯТНА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ШКОЛА

30 юли – 19 август 2017, Благоевград

Седемнадесетата Лятна изследователска школа  (ЛИШ’17) на УчИМИ се проведе от 30 юли до 19 август 2017 г. в Благоевград. Домакин на школата беше Американският университет в България.

В школата взеха участие 46 ученици, от които 10 чуждестранни участници от Аржентина, Индия, Иран, Италия, Китай, САЩ.