ОСЕМНАДЕСЕТА
ЛЯТНА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ШКОЛА

29 юли – 18 август 2018, Пампорово, хотел „Финландия“

Осемнадесетата Лятна изследователска школа  (SRS/ЛИШ’18) на УчИМИ с международно участие ще се проведе от 29 юли до 18 август 2018 г. в курорта Пампорово, хотел „Финландия“. В школата могат да участват ученици, които през учебната 2017/2018 година са били в 9., 10. или 11. клас. По изключение се допускат и ученици, завършили 8. клас. Участниците в Ученическата секция на УчИМИ през април ползват отстъпки от таксата, в зависимост от представянето си. Част от тях ще получат персонални покани до 5 май, а останалите могат да кандидатстват по общия ред.

Благодарение на нашите спонсори и партньори, участниците от България ползват сериозни отстъпки от таксата, дори без да са участвали в конференциите на УчИМИ. Свържете се с нас за повече подробности.

Срокът за кандидатстване е до 31 май 2018 г. Желаещите да участват следва да попълнят SRS’18 Application Form.

Официалният език на школата е английски. Повече информация може да намерите на официалния сайт на SRS’18.

УчИМИ също така набира съветници (counselors) за Лятната изследователска школа. Желаещите да кандидатстват трябва да попълнят до 31 май 2018 г. SRS’18 Counselor Application Form, след като предварително се запознаят със задълженията на съветниците.

ЗА ВЪПРОСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Албена Василева – координатор на УчИМИ
e-mail: hssimi2001@gmail.com
тел. (02) 979 38 37, 0888 674599