Национален семинар по математическо образованиe

Изследователският подход в математическото образование

НСО 2022

НСО 2022 – ПРОГРАМА

Националният семинар през 2022 г. ще се проведе хибридно – в Зала 055 “Акад. Стефан Додунеков” в Института по математика и информатика на БАН, ул. “Акад. Георги Бончев”, блок 8, София.

Връзката за Zoom ще бъде изпратена на регистрираните участници.

ПРОГРАМА

25 ноември 2022 г. (петък)
13:30Регистрация
13:50Откриване

проф. Петър Бойваленков – директор на ИМИ – БАН

чл.-кор. Николай Николов – председател на СМБ

Евгения Сендова, Спомен за акад. Додунеков
14:00проф. Найден Шиваров, директор на Националния STEM център - доклад по покана: STEM центрове и иновации в образованието
14:45Мария Браухле: STEM School Label или как да създадем успешна STEM стратегия
15:00Елисавета Стефанова: Математици ли сме... според древните гърци...
15:15Неда Чехларова, Койя Чехларова: Стъклен инициал
15:30Кафе-пауза с ПОСТЕР СЕСИЯ:

Диана Василева-Йошева: Ще го изработим, а после ще го изследваме

инж. Петър Петров, Диана Василева: Анализираме, изработваме, анализираме
16:00Daniela Leone: Learning math with robots
16:15Георги Цочев, Теодор Ъков: Храм лайт
16:30Динко Цвятков, Кристиян Михайлов: 3D моделиране на букви от глаголицата
16:30Петър Кендеров, Тони Чехларова, Георги Гачев: Подготовка за онлайн състезание VIVA Математика с компютър

16:45Тони Чехларова: 3D писалка в обучението

17:00Край на първия работен ден
26 ноември 2022 г. (събота)
10:00Евгения Сендова: Микросветове за насърчаване на математическото мислене на децата в началния курс
10:30Цветелин Андреев, Евгения Сендова: Математика и компютърно моделиране в изследователски стил чрез блоково програмиране
10:45Иван Петров, Владислав Лозанов: Конструкционизъм в българско училище: (идеен) проект за 6. клас
11:00Иван Петков: Да създадем произведение на изкуство в Scratch
11:15Светлана Василева: Система от задачи към темата „Проектиране и изпълнение на заявки“ в модул „Релационни бази от данни“
11:30Румяна Ангелова: Надстройване на иновацията в ПГИМ - Пазарджик
11:45Младен Вълков: СтруниМа - комбинаторни задачи в триизмерни дъски
12:00Георги Гачев: Дискретни модели в обучението по компютърни мрежи
12:15Тони Чехларова, Евгения Сендова: Българската следа в Scientix през 2022 г.

12:45Закриване
Програмен комитет:
Проф. Тони Чехларова
Доц. Евгения Сендова
Доц. Ивайло Кортезов
Д-р Георги Гачев
Албена Василева

Организационен комитет:
Доц. Евгения Сендова
Проф. Тони Чехларова
Албена Василева
Монка Коцева
Мария Браухле
Румяна Ангелова
Наталия Нешева

 

Националният семинар по математическо образование през 2022 г.

Следващото издание на Националния семинар по образование “Изследователският подход в математическото образование”  ще се проведе хибридно на 25 – 26 ноември 2022 г.

Можете да участвате с доклад, постер или като наблюдател.

Ще има сесия за представяне на STEM центрове, иновативни училища и работа по проекти.

Срокът за регистрация за Националния семинар по образование е 13 ноември 2022 г.
Регистрацията можете да направите онлайн чрез Регистрационната форма за Националния семинар по образование.

До 22 ноември 2022 г. трябва да изпратите постера или презентацията си (чрез регистрационната форма или на albena@math.bas.bg).

Таксата за правоучастие е 60 лева и трябва да бъде заплатена до 22 ноември 2022 г. чрез банков превод по сметката на ИМИ – БАН:

ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, КОРПОРАТИВЕН ФИЛИАЛ СОФИЯ РАКОВСКИ
1026 СОФИЯ, УЛ. “Г. С. РАКОВСКИ” 140
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG32 UNCR 7630 3100 1173 36
Основание: Партида НСО, <име, фамилия на участника>

Ако желаете фактура, в платежното нареждане като наредител трябва да фигурира юридическото или физическото лице, получател на фактурата. Данни за фактура изпращайте на адрес vesitodo@abv.bg

Програмен комитет:
Проф. Тони Чехларова
Доц. Евгения Сендова
Доц. Ивайло Кортезов
Д-р Георги Гачев
Албена Василева

Организационен комитет:
Доц. Евгения Сендова
Проф. Тони Чехларова
Албена Василева
Монка Коцева
Мария Браухле
Румяна Ангелова
Наталия Нешева

Национален семинар по образование © 2023