Секция Образование по математика и информатика - ИМИ 
 

Новини
Уебинари и конференция по проекта Scientix

Национален семинар "Изследователски подход в математическото образование"

Онлайн състезание "ВИВА Математика с компютър"Прочетете още »

Проект Scientix 3

Уъркшоп по проекта Scientix: Изследователски учебни дейности, свързани с изучаването на артeфакти, във и извън класната стая
Несебър, СУ "Любен Каравелов", 12-13 септември 2017 г.

Образец на Scientix за презентации - pptx

Програма - PDF

12 септември 2017 - Прилагане на изследователски подход в клас

10:00 - Регистрация и откриване

10:30 - Евгения Сендова: Ролята на ИМИ-БАН като национална контактна точка на проекта Scientix в България

12:00 - Тони Чехларова: Ресурси в подкрепа на прилагането на изследователския подход в образованието

13:30 - Обедна почивка

 - 

14:30 - Уъркшоп – работа с ресурси от Виртуалния училищен кабинет, които са качени на платформата Scientix

16:00 - Постер сесия на учители, участници в уъркшопа - обсъждане на идеи за развитие

16:30 - Край на първия работен ден

13 септември 2017 - Учебни изследователски дейности извън класната стая

10:00 - Посещение на археологически музей с разиграване на примерни учебни сценарии

11:30 - Учебни математически дейности на плажа

13:00 - Поглед напред

14:00 - Закриване

Програмен комитет:
Доц. Евгения Сендова
Проф. Тони Чехларова
Организационен комитет:
Проф. Тони Чехларова
Доц. Евгения Сендова
Албена Василева

 

 

Виртуален
училищен
кабинет по
математика

 

Квалификационни
курсове за
учители

 
Последна актуализация 15-12-2018