Секция Образование по математика и информатика - ИМИ
 
Новини


Прочетете още »

Проект Scientix 3

Уъркшоп по проекта Scientix: Мрежи в общността Scientix
София, ИМИ - БАН, 10-11 февруари 2018 г.

Образец на Scientix за презентации - pptx

Уъркшопът е съпътстващо събитие на конференцията "Динамична математика в образованието"

ПРОГРАМА

10 февруари 2018 г.

09:30 Регистрация

09:50 Откриване

10:00 Поканен доклад: доц. Радослав Йошинов, Олег Илиев, Лаборатория по телематика: Модел за автоматизирано изготвяне на персонализирани (съобразно стил на учене) учебни сценарии, в рамките на предефиниран урок

10:30 Даниела Петрова, Здравко Здравков, Александра Тренева, Велислава Лозанова, Михаела Кочева, Юлита Кирова, 91. НЕГ „Проф. К. Гълъбов“, София: Матемор

10:45 Елисавета Стефанова, Даниела Веселинова, 73.СОУ „Владислав Граматик“, София: Задачи с ... "думи"

11:00 Даринка Вълкова, ПМГ „Нанчо Попович“, Шумен: Вземи и направи

11:15 Поканен доклад: акад. Веселин Дренски, ИМИ-БАН: Принцип на Дирихле, ИМИ-БАН

11:45 Посещение на Класна стая в ИМИ-БАН

12:15 Снимка на участниците

12:30 Обяд

13:00 ПОСТЕР СЕСИЯ:

Диана Василева, Ралица Чикулова, инж. Надя Николова; ПГГСД „Сава Младенов“, Тетевен : Да творим математика и дърворезба

Иван Петков, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Пловдив: Резултати от участието на ученици в е-конкурс „Шевици“

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТИ

Дейност „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти“, ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.;

  • Ученически институт на БАН – координатор: акад. Петър Кендеров
  • Пряка работа с ученици - особено с изявените и талантливите, но не само с тях – по внедряване и използване на изследователския подход – координатор: акад. Петър Кендеров
  • Разработване на среда, която да позволява образователният процес в изследователски стил да протича навсякъде и по всяко време – Виртуални и реални ресурси – координатор: Тони Чехларова

Scientix – координатор: Евгения Сендова

STEM PD Net – координатор: Тони Чехларова

Informath – координатор: Николай Цолов

13:30 Поканен доклад: Buket Akkoyunlu: Who is the 21st Century Learner?

14:00 Динко Цвятков, СОУ „Иван Вазов“, Стара Загора : Приложна математика

14:15 Таня Манолова, ПГТ „Ал. Паскалев“, Хасково: Българската шевица - геометрия и колорит

14:30 Румена Тодева, Нели Христозова: Основни геометрични фигури

14:45 Мария Браухле, ИМИ-БАН: В началото бе GEONExT

15:00 Георги Гачев, ИМИ-БАН: Самоучител за динамична математика с помощта на Геогебра

15:15 Румяна Ангелова, ПГИМ, Пазарджик, ИМИ -БАН: Мисия до Марс

15:50 Награждаване

11 февруари 2018 г.

10:00 Панелна дискусия: Как трябва да изглежда STEM-образованието в бъдеще и как можем да го постигнем: модератор - доц. Евгения Сендова, координатор на Scientix

Участват: акад. Петър Кендеров, д-р Станислав Харизанов, носител на Грамота „Награда Джон Атанасов“, Тодор Колев – основател на бутиковата софтуерна компания Обекто, Константин Делчев, експерт към Комитет на регионите, Цветелин Андреев, учител, Мария Браухле, учител и докторант към секция „Образование по математика и информатика“, ИМИ–БАН, Владимир Цветков (асистент към Учебно-научната лаборатория по химическо образование и история и философия на химията)

10:45 Кафе пауза

         

11:00 Благовест Папагалски, Ръководител на звено "Образователни технологии" в Център за творческо обучение: Креативна класна стая

  • Виртуална разходка до чудесата на света чрез Google Expeditions
  • Организация на креативна стая чрез Google Classroom

12:00 Румяна Ангелова – посланик на Scientix: Роботика в класната стая

12:20 Мария Браухле – посланик на Scientix: Демонстрация на изследователския подход чрез играта "Загадъчните кутии"

12:40 Проф. Тони Чехларова, ръководител на секция ОМИ: Геометрично домино

13:00 Закриване

Програмен комитет:
Доц. Евгения Сендова
Проф. Тони Чехларова
Албена Василева
Организационен комитет:
Проф. Тони Чехларова
Доц. Евгения Сендова
Монка Коцева
Елена Попова

 

 

Виртуален
училищен
кабинет по
математика

 

Квалификационни
курсове за
учители

 
Последна актуализация 14-05-2023