Национален семинар по математическо образованиe

Изследователският подход в математическото образование

Програма за Националната конференция Scientix 2014

7-8.12.2014 г.

7 декември 2014 г.
10:30 – 11:00Chronis Kynigos
Using technology to didactically challenge intuitions for STEM
11:00 – 11:30Иво Джокин
Изследователският подход за привлекателна наука в извънучилищни дейности
11:30 – 12:00Павел Бойчев
Образователен софтуер: сливи за смет (или функционалност за приложимост)?
13:00 – 13:20Нели Христозова, Нели Стоянова
И ние сме модерни
13:20 – 13:40Марина Маринова
Дизайнери на пръстен на Мьобиус
13:40 – 14:00Милен Замфиров
Ролята на слепите математици в науката
13:00 - 15:00Постер сесия:
Албена Василева, Математически срещи от третия вид
Александър Ангелов, Мрежа за работа в екип, обучение и технологии
Боряна Куюмджиева, Можем ли да вярваме, че....
Галя Пенчева , Добре дошли в Триград – едно комбинаторно приключение
Даниела Петрова, Редици, граници и още нещо
Динко Цвятков, Движение по парабола или как да изпаднем в безтегловност
Евгения Ковачева, Отражения
Елена Първанова, Интерактивно обучение в тримерна уеб базирана среда
Елисавета Стефанова, За Паскал, Серпински и ... нас
Жана Кюркчиева, Изгубената енергия – предизвикателството да я „уловим“ чрез проучване
Иван Петков, Споделяне на ресурси в часовете по информационни технологии
Иво Джокин, Природните науки в работата на Общински център за извънучилищни дейности
Йордан Ходжев, Класната стая като място за лабораторни упражнения и лаборатория само по себе си. Съчетание на изследователска и педагогическа методология
Йорданка Горчева, Природните науки в помощ на медицината – задачата на месец декември по проекта Mascil
К. Камарска, Й. Димова, Схема за учене чрез изследване: преоткриване на идея на Дюи
Катерина Марчева, Междупредметни връзки в обучението по природни науки
Клавдий Тютюлков, Сензори в обучението по природни науки
Константин Делчев, Михаела Николова, Организация и значимост на научните панаири в средното образование
Кремлина Черкезова, Изследователският подход в творчеството на учениците 3.-6. клас в часовете по ИТ
Мадлен Христова, Симулативни игри по математика
Мария Браухле, Бързо и лесно създаване на динамични учебни материали с Помагало 2.0
Недялка Траянова, Компютърно-базирани експерименти по физика и астрономия 9 клас
Нели Стоянова, Математика за всеки
Николина Цветкова, Изкуство с GeoGebra
Радослав Раданов, Нели Стоянова, Трудното е забавно
Румяна Ангелова, Бинарните уроци като педагогическа технология
Руска Илиева, Шевици за 4-5 клас
Светлана Горанова, Забавно-математически рожден ден "Шпионски игри"
Таня Ганева, Във физиката има някаква магия
Тодор Брънзов, Виртуална общност VIVA Cognita
Цветослава Зарева, Първа студентска олимпиада по дескриптивна геометрия в УАСГ
Цеца Христова, Иновативни практики и образователни технологии в проекта Scientix
15:00 - 16:30Уъркшоп 1
Цифрите дебнат отвсякъде
Водещи: акад. Петър Кендеров, Динко Цвятков
15:00 - 16:30Уъркшоп 2
Любимите проекти, ресурси и практики по природни науки на българските посланици на Scientix
Водещи: Александър Ангелов, Цеца Христова, Свежина Димитрова
15:00 - 16:30Уъркшоп 3 – Зала 503
Симетрии – изследване и приложения
Водещи: доц. Тони Чехларова, доц. Евгения Сендова, Неда Чехларова

8 декември 2014 г.
9:00 – 9:30Djurdjica Takaci
Mathematical modelling of optical illusions
9:30 – 10:00Sona Ceretkova
Supporting actions for teachers in promoting IBL
10:00 – 10:30Представяне на проекти – Scientix, Mascil, KeyCoMath, Vivacognita, KeyCoNet, VirLabMath
10:30 – 11:00Постер сесия
11:00 – 12:30Дискусия Компетентностите в дигиталния свят
Модератор: Евгения Сендова
Панелисти: акад. Петър Кендеров, Динко Цвятков, Александър Ангелов, Силвия Кънчева, Елисавета Стефанова, Неда Чехларова, Гергана Пейкова
12:30 – 13:00Закриване
Национален семинар по образование © 2023