Секция Образование по математика и информатика - ИМИ
 
Новини


Прочетете още »

InnoMathEd - Innovations in Mathematics Education on European Level

bullet Материали и ресурси, разработени по проекта

"Преподавам = уча или ролята на учителите" - ст.н.с. Евгения Сендова

"Да се завъртим около ротационните тела" - ст.н.с. Тони Чехларова, ст.н.с. Евгения Сендова

"Слоеве в конфигурации от цветни кубчета" - ст.н.с. Тони Чехларова, ст.н.с. Евгения Сендова

"Осева симетрия" - Десислава Димкова

"Хомотетия" - Десислава Димкова

"Инверсия" - Десислава Димкова

"Ротация" - Десислава Димкова

"Елементарни и основни построения - 7 клас"

"Декартова координатна система" - ст.н.с. Тони Чехларова

"Ротационна симетрия" (на английски) - ст.н.с. Тони Чехларова

"Произведение на еднаквости" - ст.н.с. Тони Чехларова

"Еднаквостите като произведения на осеви симетрии" - ст.н.с. Тони Чехларова

"Развивки на архимедови и платонови тела" - ст.н.с. Тони Чехларова, ст.н.с. Евгения Сендова

"Reflecting on the Reflection" - Evgenia Sendova, Pavel Boytchev

"Теорема на Пик" - проф. Сава Гроздев, ст.н.с. Тони Чехларова

"Introducing Parabola - A Dynamic Inquiry-Based Approach" (на английски) - ст.н.с. Борислав Лазаров

"Parabolic Envelopes - Laying Bridge to Kinematics" (на английски) - ст.н.с. Борислав Лазаров

 

 

 

Виртуален
училищен
кабинет по
математика

 

Квалификационни
курсове за
учители

 
Последна актуализация 14-05-2023