Национален семинар по математическо образованиe

Изследователският подход в математическото образование

НСО 2018 – ПРОГРАМА

Националният семинар ще се проведе в сградата на Института по математика и информатика на БАН.

Съпътстващо събитие на семинара е уъркшопът по проекта Scientix на тема: Scientix в български контекст. Програмата на уъркшопа можете да видите тук.

30 ноември 2018 г. (петък)
13:30Регистрация и Добре дошли - зала 055 „Академик Стефан Додунеков“
13:45Поздравителни думи към участниците – акад. Дренски, проф. Тони Чехларова,
акад. Кендеров
14:00Акад. Митрофан Чобан – „Образованието по математика в Република Молдова“
14:30Евгения Сендова: „Събития, организирани в рамките на Scientix, през 2018 в България“
14:45Тони Чехларова „Виртуалният училищен кабинет по математика за предучилищното образование“
15:00Красимира Иванова – „Информатиката, логиката и приказният свят“
15:15Кафе-пауза


15:30Цеца Христова: „Роботика и STEM образование“
15:45Невена Колева: „Как да култивираме изследователски дух у състезателите по математика“
16:00Мария Браухле: „STEM Discovery Week – покана за откривателство заедно с децата“
16:15Неда Чехларова: Уъркшоп „Математическо домино“
17:00Край на първия работен ден
1 декември 2018 г. (събопа) - Заседателна зала, етаж 2
09:30Регистрация - Заседателна зала, етаж 2
10:00Мария Браухле: „Една анкета Какво е да си учен?“
10:15Кремлина Черкезова: „Компютърно моделиране в 3. клас“
10:30Албена Панталеева-Кондева: „Индивидуализиране и диференциране на обучението по математика в 4. клас чрез учене по станции“
10:45Цеца Христова: „Вдъхновяване на учениците да изучават STEM чрез ресурсите на проекта SCIENTIX и кампаниите на проекта STEM ALLIANCE“
11:00Светла Бойчева – „Как да преподаваме информатика и ИТ в изследователски стил
11:15Иван Петков: „Google формуляри и общуването по ИТ“
11:30Велислава Лозанова, Юлита Кирова, Михаела Кочева, Здравко Здравков, Калоян Игнатов и Красиян Вълков: „Математиката около нас”
11:45Стоян Стоянов, Йордан Стоянов: „Теория за алгебрично решаване на уравнения от n-та степен (n>2) с една променлива над всяко поле без понижаване степента на уравнението, което може да има един имагинерен множител“
12:00Даринка Вълкова: „Денят на шоколада“
12:15Обявяване на награда на секция ОМИ „Обучител на годината“ за 2018 г.
12:30Обяд с постер сесия и представяне на проекти:
13:30Румяна Ангелова: „Как се движи Луната?“
13:45Нели Христозова: „Приложение на стереометрията в живота“ - Математиката в архитектурата, Стереометрията в готварството, Стереометрията в живота около нас
14:00Георги Гачев: „Представяне на синусоидални величини чрез вектори и комплексни числа“
14:15Евгения Сендова, Цветелин Андреев, Николина Николова – уъркшоп „Компютърно моделиране на коледна тема чрез блоково програмиране“
15:00Тони Чехларова: уъркшоп „Откриване на закономерности чрез оцветяване“
15:45Закриване
Програмен комитет:
Проф. Тони Чехларова
Доц. Евгения Сендова
Доц. Ивайло Кортезов
Д-р Георги Гачев
Албена Василева
Организационен комитет:
Доц. Евгения Сендова
Проф. Тони Чехларова
Албена Василева
Монка Коцева
Елена Попова

 

Национален семинар по образование © 2023