Секция Образование по математика и информатика - ИМИ
 
Новини


Прочетете още »

Проект Scientix 3

Уъркшоп по проекта Scientix: Scientix в български контекст
София, ИМИ - БАН, 30 ноември - 1 декември 2018 г.

Образец на Scientix за презентации - pptx

Уъркшопът е съпътстващо събитие на Националния семинар по математическо образование

ПРОГРАМА

30 ноември 2018 г.

13:30 Регистрация и Добре дошли - зала 055 „Академик Стефан Додунеков“

13:45 Поздравителни думи към участниците – акад. Дренски, проф. Тони Чехларова, акад. Кендеров

14:00 Акад. Митрофан Чобан – „Образованието по математика в Република Молдова“

14:30 Евгения Сендова: „Събития, организирани в рамките на Scientix, през 2018 в България“

14:45 Тони Чехларова „Виртуалният училищен кабинет по математика за предучилищното образование“

15:00 Красимира Иванова – „Информатиката, логиката и приказният свят“

15:15 Кафе-пауза

15:30 Цеца Христова: „Роботика и STEM образование“

15:45 Невена Колева: „Как да култивираме изследователски дух у състезателите по математика“

16:00 Мария Браухле: „STEM Discovery Week – покана за откривателство заедно с децата“

16:15 Неда Чехларова: Уъркшоп „Математическо домино“

17:00 Край на първия работен ден

1 декември 2018 г.

09:30 Регистрация - Заседателна зала, етаж 2

10:00 Мария Браухле: „Една анкета Какво е да си учен?“

10:15 Кремлина Черкезова: „Компютърно моделиране в 3. клас“

10:30 Албена Панталеева-Кондева: „Индивидуализиране и диференциране на обучението по математика в 4. клас чрез учене по станции“.

10:45 Цеца Христова: „Вдъхновяване на учениците да изучават STEM чрез ресурсите на проекта SCIENTIX и кампаниите на проекта STEM ALLIANCE“

11:00 Светла Бойчева – „Как да преподаваме информатика и ИТ в изследователски стил

11:15 Иван Петков: „Google формуляри и общуването по ИТ“

11:30 Велислава Лозанова, Юлита Кирова, Михаела Кочева, Здравко Здравков, Калоян Игнатов и Красиян Вълков: „Математиката около нас”

11:45 Стоян Стоянов, Йордан Стоянов: „Теория за алгебрично решаване на уравнения от n-та степен (n>2) с една променлива над всяко поле без понижаване степента на уравнението, което може да има един имагинерен множител“

12:00 Даринка Вълкова: „Денят на шоколада“

12:15 Обявяване на награда „Обучител на ИМИ“ за 2018 г.

12:30 Обяд с постер сесия и представяне на проекти:

13:30 Румяна Ангелова: "Как се движи Луната?"

13:45 Нели Христозова: „Приложение на стереометрията в живота“ - Математиката в архитектурата, Стереометрията в готварството, Стереометрията в живота около нас

14:00 Георги Гачев: „Представяне на синусоидални величини чрез вектори и комплексни числа“

14:15 Евгения Сендова, Цветелин Андреев, Николина Николова – уъркшоп „Компютърно моделиране на коледна тема чрез блоково програмиране“

15:00 Тони Чехларова: уъркшоп „Откриване на закономерности чрез оцветяване“

15:45 Закриване

Програмен комитет:
Проф. Тони Чехларова
Доц. Евгения Сендова
Доц. Ивайло Кортезов
Д-р Георги Гачев
Албена Василева
Организационен комитет:
Доц. Евгения Сендова
Проф. Тони Чехларова
Доц. Красимира Иванова
Албена Василева
Монка Коцева
Елена Попова

 

 

Виртуален
училищен
кабинет по
математика

 

Квалификационни
курсове за
учители

 
Последна актуализация 14-05-2023