Секция Образование по математика и информатика - ИМИ
 
Новини


Прочетете още »

Работа с учителите по внедряване и използване на изследователския подход

(договор с БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г., Дейност „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти“)


bullet Научен колектив

Доц. Тони Кондева Чехларова - ръководител на научния колектив
Доц. Евгения Сендова
Проф. Кирил Банков
Д-р Георги Гачев
Aс. Албена Василева
Aкад. Петър Кендеров
Мария Браухле
Доц. д-р Ивайло Кортезов
Монка Коцева (Лаборатория по Телематика)
Румяна Ангелова

 
bullet Квалификационен курс "Изследователски подход в образованието по математика" - Боровец, 10-11 април 2017 г.

bullet Курсове с учители:

Казанлък - 18 април 2017 г.

Раковски - 22 април 2017 г.

Панагюрище - 27 април 2017 г.

Стара Загора - 16 май 2017 г.

Стара Загора - 17 май 2017 г.

София - 125 СУ "Боян Пенев" - 1 юни 2017 г.

София - 73 СУ "Владислав Граматик" - 3 юни 2017 г. - I курс

София - 73 СУ "Владислав Граматик" - 3 юни 2017 г. - II курс

Разград - 5 юни 2017 г.

Варна - 6 юни 2017 г.

Разград - 7 юни 2017 г.

Пазарджик - 9 юни 2017 г.

Пазарджик - 10 юни 2017 г.

Банско - 14 юни 2017 г.

София - СМГ "Паисий Хилендарски" - 27 юни 2017 г.

Варна - 9 септември 2017 г.

Благоевград - 4 октомври 2017 г.

София - 17 октомври 2017 г.

София - 18 октомври 2017 г.

Поморие - 21 октомври 2017 г.

Банско - 13 ноември 2017 г.


bullet Подготовка на обучители

Програма за присъственото обучение на 4-7 юли 2017 г. на учители-обучители на тема: „Изследователски подход в математическото образование“


bullet Малки научноизследователски общности

 

 

Виртуален
училищен
кабинет по
математика

 

Квалификационни
курсове за
учители

 
Последна актуализация 14-05-2023