Секция Образование по математика и информатика - ИМИ
 
Новини


Прочетете още »

Проект Scientix 3

Уъркшоп по проекта Scientix: Ресурси в платформата Scientix в подкрепа на изследователския подход в образованието по STEM
София, ИМИ - БАН, 1-2 декември 2017 г.

Образец на Scientix за презентации - pptx

Програма - PDF

Уъркшопът е съпътстващо събитие на НАЦИОНАЛНИЯ СЕМИНАР "Изследователския подход в математическото образование"

Програма

1 декември 2017 г.

14:00 Регистрация и откриване

14:15 Откриване - Евгения Сендова, координатор на проекта Scientix от страна на ИМИ-БАН

14:30 Тони Чехларова; ИМИ-БАН: Теми във Виртуалния училищен кабинет по математика

14:50 Георги Гачев: Виртуални ресурси в помощ на учителите по химия

15:10 Цеца Христова: Иновативни практики в Scientix

15:30 Кафе-пауза

               

15:50 Красимира Иванова: Младите изследователи и „гражданската наука“

16:10 Мария Браухле: Иновативни технологии и онлайн обучения на Европейската училищна мрежа

16:30 Николина Николова и Евгения Сендова – уъркшоп: Да се уча да програмирам или да програмирам, за да уча

17:15 Албена Василева: Хамалогии и технологии

17:30 Край на първия работен ден

Програмен комитет:
Доц. Евгения Сендова
Проф. Тони Чехларова
Албена Василева
Организационен комитет:
Проф. Тони Чехларова
Доц. Евгения Сендова
Монка Коцева
Елена Попова

 

 

Виртуален
училищен
кабинет по
математика

 

Квалификационни
курсове за
учители

 
Последна актуализация 14-05-2023