Национален семинар по математическо образованиe

Изследователският подход в математическото образование

НСО 2017

НСО 2017 – ПРОГРАМА

Националният семинар ще се проведе в сградата на Института по математика и информатика на БАН.

Съпътстващо събитие на семинара е уъркшопът по проекта Scientix на тема: Ресурси в платформата Scientix в подкрепа на изследователския подход в образованието по STEM. Програмата на уъркшопа можете да видите тук.

2 декември 2017 г.
09:20Регистрация: зала 403, етаж 4, ИМИ
09:50Откриване: зала 403, етаж 4
10:00Радослав Йошинов, Ролята на IoT в екосистемата на образованието
10:30Галя Пенчева, Празник на числото Пи и ЧНУ Питагор
10:45Кремлина Черкезова, В света на програмирането
11:00Десислава Тодорова, Развиване на мисленето – извличане на информация от кратък текст, презентация
11:15Иван Господинов, Пилотно прилагане на Кан Академията в българските училища
11:30Динко Цвятков, Приложна математика
Цеца Христова, Вдъхновяване на учениците да учат природни науки, математика, инженерство и технологии чрез проекта на EUN – Scientix
1. Използване на изследователски подходи в проекта Scientix и проекта Compass
2. Как да се регистрираме на платформата Scientix

11:45Иван Петков, Обучението по информационни технологии в средното училище и участието на ученици в е-конкурси
12:00Стоян Стоянов, Теория за алгебрическо решение на уравнение от втора степен с една променлива над всяко поле, без прилагане формулата на Виет
12:15Мария Браухле, За малките строители и за обученията на учители от гр. Разлог
12:30Обяд
13:00Постер сесия: зала 403, фоайе на 4. етаж

Елисавета Стефанова, Кодирането е магия
Иван Господинов, Николета Николаева, Индивидуален подход в преподаването с Кан Академията
Лиляна Вълчева, Да благодарим с математика
Монка Коцева, Технологиите в древността
Нели Христозова, Математика и хранене
Румяна Ангелова, Работа в малка учебноизследователска група
Стелиана Кокинова, „...и тогава повиках на помощ Геогебра“
Таня Манолова, Математически калейдоскоп
Цеца Христова, Използване на изследователски подходи с динамичен софтуер в мудъл курсовете по проект COMPASS

Представяне на проекти

 • Дейност „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти“, ПМС № 347, т. 5 в) от 08.12.2016 г.
  ∎ Ученически институт на БАН – координатор: акад. Петър Кендеров
  ∎ Работа с учителите по внедряване и използване на изследователския подход – координатор: Тони Чехларова
  ∎ Пряка работа с ученици - особено с изявените и талантливите, но не само с тях – по внедряване и използване на изследователския подход – координатор: акад. Петър Кендеров
  ∎ Разработване на среда, която да позволява образователният процес в изследователски стил да протича навсякъде и по всяко време – Виртуални и реални ресурси – координатор: Тони Чехларова
  ∎ Ученически институт по математика и информатика – координатор: Емил Колев
 • Scientix – координатор: Евгения Сендова
 • STEM PD Net – координатор: Тони Чехларова
 • Informath – координатор: Николай Цолов

14:00Кирил Банков, Изследователският подход: пример за приложението му в практиката
14:30Веселина Иванова, Тодор Янков, Още нещо за интерактивната математика в прогимназиален етап
14:45Георги Гачев, Химични уравнения във векторна форма
15:00Тони Чехларова, Монка Коцева, Квалификационен курс „Изследователски подход в математическото образование за незрящи“
15:15Кафе-пауза +
16:00Награждаване на отличените учители
Програмен комитет:
Проф. Тони Чехларова
Доц. Евгения Сендова
Доц. Ивайло Кортезов
Д-р Георги Гачев
Албена Василева
Организационен комитет:
Доц. Евгения Сендова
Проф. Тони Чехларова
Албена Василева
Монка Коцева
Елена Попова

 

Националният семинар по образование през 2017 г.

Следващото издание на Националния семинар по образование “Изследователският подход в математическото образование”  ще се проведе на 2 декември 2017 г.

Можете да участвате с доклад, постер или като наблюдател.

Срокът за регистрация за Националния семинар по образование е 15 ноември 2017 г.
Регистрацията можете да направите онлайн чрез Регистрационната форма за Националния семинар по образование.

Пет представяния на учители ще бъдат отличени с награда.

До 29 ноември 2017 г. трябва да изпратите постера или презентацията си (чрез регистрационната форма или на albena@math.bas.bg).

Таксата за правоучастие е 60 лева и трябва да бъде заплатена до 27 ноември 2017 г. чрез банков превод по сметката на ИМИ – БАН:

ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, КОРПОРАТИВЕН ФИЛИАЛ СОФИЯ РАКОВСКИ
1026 СОФИЯ, УЛ. “Г. С. РАКОВСКИ” 140
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG32 UNCR 7630 3100 1173 36
Основание: Партида НСО, <име, фамилия на участника>

Данни за фактура изпращайте на адрес vesitodo@abv.bg

Програмен комитет:
Проф. Тони Чехларова
Доц. Евгения Сендова
Доц. Ивайло Кортезов
Д-р Георги Гачев
Албена Василева
Организационен комитет:
Доц. Евгения Сендова
Проф. Тони Чехларова
Албена Василева
Монка Коцева
Елена Попова
Национален семинар по образование © 2023